ElftalKlasse
AZC 1 2e klasse I
AZC 1 zaal 1e klasse 2
AZC 2 1e klasse A
AZC 2 Zaterdag 5e klasse 24
AZC 2 zaal 2e klasse 4
AZC 3 2e klasse C
AZC 3 2e klasse F
AZC 5 6e klasse 19
AZC 35+1 Vrijdag 1e klasse 47
AZC 35+1 Vrijdag 1e klasse 11
AZC 35+2 Vrijdag 1e klasse 50
AZC 35+2 Vrijdag 1e klasse 07
AZC 35+3 Vrijdag 1e klasse 52
AZC 35+3 Vrijdag 1e klasse 08
AZC G1 Zaterdag 2e klasse 02
AZC G1 Zaterdag 1e klasse 1.1
AZC G2 Zaterdag 2e klasse 03
AZC G2 Zaterdag 2e klasse 2.3
AZC G3 Zaterdag 3e klasse 02
AZC G3 Zaterdag 3e klasse 3.2
AZC JO19-1 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 03
AZC JO19-1 2e klasse (2e fase) 09
AZC JO19-1 2e klasse (3e fase) 3
AZC JO19-2 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 15
AZC JO19-2 4e klasse (2e fase) 09
AZC JO19-2 5e klasse (3e fase) 4
AZC JO19-3 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 04
AZC JO19-3 4e klasse (2e fase) 17
AZC JG1JM 1e klasse 01
AZC JG2JM 1e klasse 02
AZC JO17-1 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 03
AZC JO17-1 1e klasse (2e fase) 6
AZC JO17-1 1e klasse (3e fase) 4
AZC JO17-2JM 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 27
AZC JO17-2JM 5e klasse (2e fase) 06
AZC JO17-2JM 4e klasse (3e fase) 03
AZC JO15-1 5e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 04
AZC JO15-1 4e klasse (2e fase) 01
AZC JO15-1 3e klasse (3e fase) 6
AZC JO15-2JM 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 22
AZC JO15-2JM 5e klasse (2e fase) 17
AZC JO15-2JM 5e klasse (3e fase) 07
AZC JO13-1JM 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 04
AZC JO13-1JM 1e klasse (2e fase) 10
AZC JO13-1JM 1e klasse (3e fase) 4
AZC JO13-2 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 16
AZC JO13-2 4e klasse (2e fase) 05
AZC JO13-2 5e klasse (3e fase) 07
AZC JO12-1 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02
AZC JO12-1 Hoofdklasse (2e fase) 3
AZC JO12-1 1e klasse (3e fase) 2
AZC JO12-1 1e klasse (4e fase) 4
AZC JO12-2 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11
AZC JO12-2 3e klasse (2e fase) 06
AZC JO12-2 3e klasse (3e fase) 09
AZC JO12-2 3e klasse (4e fase) 10
AZC JO12-3 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 14
AZC JO12-3 5e klasse (2e fase) 08
AZC JO12-3 5e klasse (3e fase) 10
AZC JO12-3 4e klasse (4e fase) 09
AZC JO11-1 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 06
AZC JO11-1 3e klasse (2e fase) 17
AZC JO11-1 2e klasse (3e fase) 13
AZC JO11-1 2e klasse (4e fase) 18
AZC JO10-1 3e klasse (3e fase) 04
AZC JO10-1 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05
AZC JO10-1 3e klasse (2e fase) 07
AZC JO10-1 2e klasse (4e fase) 10
AZC JO10-2 3e klasse (3e fase) 15
AZC JO10-2 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07
AZC JO10-2 3e klasse (2e fase) 21
AZC JO10-2 3e klasse (4e fase) 11
AZC JO10-3 2e klasse (3e fase) 16
AZC JO10-3 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 24
AZC JO10-3 2e klasse (2e fase) 07
AZC JO10-3 2e klasse (4e fase) 16
AZC JO9-1 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12
AZC JO9-1 3e klasse (2e fase) 20
AZC JO9-1 3e klasse (3e fase) 14
AZC JO9-1 3e klasse (4e fase) 21
AZC JO9-2 5e klasse (4e fase) 16
AZC JO8-1 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07
AZC JO8-1 2e klasse (2e fase) 07
AZC JO8-1 2e klasse (3e fase) 04
AZC JO8-1 2e klasse (4e fase) 09
AZC JO8-2G 3e klasse (2e fase) 21
AZC JO8-2G 3e klasse (3e fase) 19
AZC JO8-2G 3e klasse (4e fase) 09
AZC JO8-3 5e klasse (3e fase) 13
AZC JO8-3 5e klasse (4e fase) 18
AZC VR1 4e klasse 2