A
Z
C

Geweldige dag voor de 50+ senioren van AZC

20 januari 2018

 De 3e zaterdag van januari! Al jarenlang traditioneel de dag dat de leden van de seniorenclub van onze vereniging (SCA) bij elkaar komen. Dit jaar natuurlijk gezien de viering van ons eeuwfeest ook in het teken van dit 100-jarig jubileum. Meer dan 145 SCA-leden en/of partners waren aanwezig op deze dag. Van alle kanten hebben we als bestuur gehoord dat de aanwezigen meer dan genoten hebben van deze dag. Dat is elk jaar wel het geval, maar dit keer hebben we als SCA-bestuur geprobeerd toch een extra tintje aan de bijeenkomst te geven. Vanaf het begin zat de sfeer er goed in. Dat was met name de verdienste van de “Fluisterbootschippers” die de “aftrap” gaven voor deze dag. Met een 2-tal indrukwekkende filmweergaves gemaakt door Maarten Voortman m.b.v. Freddy Burgers over ten eerste de voetbalcarrière van Henk (de Vlam) Becks met daarnaast zijn broer Reint. En even later een weergave van een optreden van ons SCA bestuurslid Dori Voortman samen met Harry Leushuis, die op een fantastische manier een interpretatie van ons AZC clublied op het scherm brachten. Geweldig! Iedereen genoot er van.

Tja, en hoe je het ook wendt of keert, een heel belangrijk deel van de bijeenkomst vormt toch het buffet. Uit ervaring weten we al dat we daarbij door de samenstellers ervan nog nooit teleurgesteld zijn! Maar wat Karin en Henk Lammers nu voor ons hadden samengesteld overtrof de stoutste verwachtingen. Ongelooflijk gewoon waarmee zij ons verrasten. Er was voor iedereen van alles wat. Zowel koude als warme gerechten, stamppotten, vlees, verschillende soorten vis, salades en ga zo maar door. En daarna nog “het toetje”! Wat heet! Henk had hierbij de hulp ingeroepen van Bram Roebers (taart) en Harold Vermeulen. Een fantastisch geheel. Maar daar waren we natuurlijk ook niet bang voor. Laat het samenstellen ervan maar aan Henk en Karin over.

Na het buffet waren er nog 2 hoogtepunten. Te beginnen met een optreden van de “Good Night Ladies”. De 7 dames die daarbij een optreden verzorgden bestaande uit cabaret en zang, verrasten de meeste aanwezigen met hun expressiviteit, met name ook omdat dit soort optreden een noviteit voor de meeste aanwezigen vormde. Maar……… het werd grandioos ontvangen!

De voor de meeste aanwezigen ingebouwde herkenbare toespelingen binnen het optreden over voor ons allen “bekende” AZC-ers zullen daar ongetwijfeld aan bijgedragen hebben. Hierna volgde nog een optreden van de band NODOX. Zij brachten op een meer dan goede manier muziek uit de jaren ‘60/’70. Jammer voor de band dat vele van onze oudere 50+ leden vonden dat op dit moment de dag lang genoeg geduurd had en er de voorkeur aan gaven om de weg naar huis op te zoeken. Achteraf begrijpelijk dat dit gebeurde, maar NODOX had dat gezien hun optreden absoluut niet verdiend.

Rondom 17.00 uur behoorde dit jubileum SCA dag tot het verleden. Het “bestuur” denkt dat iedereen die aanwezig is geweest met grote voldoening terug zal kijken op deze dag.

FOTO’S: Natuurlijk zijn er door onze “hoffotograaf” Freddy Burgers veel foto’s gemaakt van deze SCA dag. Deze foto’s (651!) kunt u bekijken op onze website. Op de bovenste “regel” klikt u het woordje “NIEUWS” aan. Dan komt u bij een blauw blokje waarin het woord “FOTO’S” staat. Dat klikt u aan en u vindt de foto’s van de SCA dag.

FILM: Zoals elk jaar heeft Harry Leushuis er weer de nodige filmopnames van gemaakt. Het resultaat (ruim één uur film!) kunt u bekijken door de hierbij staande link aan te klikken. https://youtu.be/BN2-cROwUPE

Natuurlijk hopen we al onze leden (+ evt. partners) volgend jaar weer te kunnen en mogen begroeten. Natuurlijk weer zoals gebruikelijk op onze traditionele 3e zaterdag van januari. Volgend jaar zal dat zijn op zaterdag 19 januari 2019.

 

31 juli 2018: HERDENKING BIJ ONS CLUBHUIS

Maar daarvoor al hopen we u allemaal al weer terug te zien op dinsdag 31 juli 2018, de feitelijke oprichtingsdatum van onze vereniging. Voor deze avond krijgen alle SCA-leden t.z.t. een uitnodiging met daarbij “het programma” wat betreft de invulling van deze avond. Deze avond wordt georganiseerd door de vier ereleden van onze vereniging en is naast de SCA-leden uiteraard voor alle AZC-ers toegankelijk. Wij verwachten dan ook veel aanwezigen en gaan uit van zeker 200 bezoekers. In gepaste stijl zullen dan in een korte ceremonie de in ons 100 jarig bestaan ontvallen leden worden herdacht, welke allen op hun eigen manier een bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van onze vereniging, zodat wij nu vol trots ons eeuwfeest kunnen vieren.

De officiële ceremonie zal buiten plaats vinden, maar daarna zal binnen “het glas worden geheven” op onze vereniging. Natuurlijk is er daarna tijd voor een samenzijn waarbij de entourage wordt gevormd door o.a. achtergrondmuziek. U ziet, echt een datum om al vast te noteren.

 

Het SCA bestuur

 

 

 

 

Ga terug naar overzicht