A
Z
C
Afmelden

Afmelden

Afmelden

Opzeggen kan bij voorkeur per mail via ledenadministratie@azczutphen.nl of anders per post (tav ledenadministratie Postbus 148 7200 AC Zutphen ). Andere vormen van opzeggen (b.v. via trainer/leider) worden niet geaccepteerd.

In de mail (brief) dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

– Voornaam, achternaam, adres en geboortedatum van degene van wie het lidmaatschap/donateurschap wordt opgezegd;

– Het team waarin deze persoon speelt (indien van toepassing)

– De reden van de afmelding.

Zodra de afmelding is ontvangen, zet AZC de afmeldingsprocedure in werking. Hierbij dien je rekening te houden met de volgende aspecten:

Het lidmaatschap ga je voor een heel seizoen aan. Wanneer je opzegt wordt het lidmaatschap per einde van het lopende seizoen beëindigd. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Een opzegging wordt alleen geaccepteerd, indien het betreffende lid aan zijn/haar financiële verplichtingen jegens AZC heeft voldaan. Bij contributie achterstand en/of openstaande boetes kan men niet uitgeschreven worden.

– Alle  AZC kleding moet zijn ingeleverd, alvorens de afmelding in behandeling wordt
genomen

Als je per mail opzegt krijg je altijd een bevestiging, zodat je zeker weet dat de opzegging ontvangen en verwerkt is.