A
Z
C

Sponsoring

Het verenigingsbeleid van AZC is vastgelegd in een beleidsplan. Binnen AZC wordt gewerkt met een heldere visie en een duidelijke organisatiestructuur. De sponsorcommissie van AZC opereert als zelfstandige commissie binnen AZC, legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van AZC en draagt de sponsorinkomsten volledig af aan de penningmeester van AZC.

De sponsorcommissie van AZC is in de huidige vorm in 2002 gestart om voor de voetbalvereniging AZC een helder sponsorbeleid op te stellen, de afspraken met sponsoren op een professionele manier uit te werken en na te komen en te zorgen voor structurele  sponsorinkomsten voor de club. Er stond in de afgelopen jaren en er staat in de komende jaren namelijk nogal wat te gebeuren bij AZC waarvoor een extra financiële aanvulling zeer welkom is.

De sponsorcommissie hoopt dan te profiteren van de basis die zij in de afgelopen jaren gelegd hebben wat betreft de professionalisering van de sponsoring. Er zijn reeds zeer goede resultaten geboekt. Wat te denken van het oprichten van een AZC Business Club, de 2e ring met reclameborden langs het spoor en de nieuwe 2e ring langs de Deventerwegzijde annex statribune en natuurlijk het Jeugd Sponsor Plan, alsmede het G-Sponsor Plan.

Kortom, vol goede moed gaat de sponsorcommissie de komende jaren door om AZC van middelen te voorzien haar sportieve en sociale doelstellingen te verwezenlijken. De sponsorcommissie is hierbij erg afhankelijk van de inzet van leden. Op hun aanwijzingen en tips willen wij graag inspelen om nieuwe contacten te bezoeken, te informeren en hun een passend concept voor te leggen. Dus mocht u in relatie staan met een ondernemer die geassocieerd wil worden met AZC, neem contact op met de sponsorcommissie via sponsoring@azczutphen.nl en wij zorgen voor een spoedige en correcte afhandeling.

Ook als u na het lezen van deze informatie geïnteresseerd bent in sponsoring van AZC kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie via sponsoring@azczutphen.nl