A
Z
C
Club van 100

Club van 100

De Club van Honderd is opgericht d.d. 7 maart 1983 door 48 enthousiaste leden.

Het toenmalige bestuur bestond uit:

Voorzitter : J.van der Kamp
Penningmeester : J. Terink
Secretaris : A.J. van der Voorde

Huidig bestuur:

Voorzitter : Dick Smeenk (0575) 515110
Penningmeester : Vivi Burgers (0575 ) 515615
Secretaris : Henk Meeuwenberg (0575) 525268

 

Het doel van onze commissie is de z.v.v. AZC financieel te steunen bij projecten die, naar ons idee, van belang zijn voor onze vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 50,00 per kalenderjaar. Dit bedrag kan ineens of in 4 termijnen worden overgemaakt. Het streven is om dit zoveel mogelijk middels automatische incasso te innen. Als lid wordt je naam op het ledenbord in de kantine vermeld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een bedrijfslogo op dit bord te laten plaatsen. Mocht je nog bedrijven weten, die hiervoor interesse hebben, dan kunnen zij contact opnemen met één van de huidige bestuursleden of mailen naar:clubvan100@azczutphen.nl

De mogelijkheden die wij door deze investering aan de vereniging kunnen bieden:

  • Presentaties, activiteiten
  • Doorlopend beeld van sponsoren
  • Uitslagen tussenstanden van zondagclubs in Zutphen
  • Televisiebeelden
  • Verhuur ruimte incl. beamer aan derden.

Gedurende het jaar komen de voorstellen voor investering bij het bestuur binnen. Deze voorstellen worden gedaan door onze leden of worden aangedragen door het hoofdbestuur. Deze voorstellen worden tijdens de vergadering besproken en na stemming aangenomen of afgewezen.

Een aantal voorbeelden wat door de jaren door ons is aangeschaft:

Kalkwagen, stamtafel, standenbord, magnetron, computertap, hanglampen kantine, ballen voor de jeugd, digitale camera, schrobmachine, graskantenmachine, pupillendoeltjes en netten, geluidsinstallatie, kassa’s, zonnewering, wasmachine en recentelijk dus de beamer, schotelinstallatie en een desktop.

Kortom deze club doet ertoe voor haar vereniging!

Lid worden? mail naar:  clubvan100@azczutphen.nl

Henk Meeuwenberg

Secretaris Club van Honderd

Telefoon: (0575) 525 268