A
Z
C
Commissies

Commissies

zvv AZC is opgedeeld in verschillende commissies. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor hun taakgebied en doen maandelijks verslag in de commissievergadering waar ook het bestuur aan deelneemt.

Iedere commissie bestaat uit een aantal leden en een voorzitter.