A
Z
C
Fairplay

Fairplay

AZC beschikt over een commissie Fairplay. Deze commissie spant zich in om goed gedrag van alle leden te bevorderen. Dit gebeurt zowel proactief als reactief.

Zo neemt de commissie zelf het initiatief voor acties als zij dat nodig vindt. Ook komen er regelmatig advies- en onderzoeksvragen binnen via het bestuur van AZC.

Daarnaast komt de commissie Fairplay in actie op verzoek van leden. Bijvoorbeeld als zij worden geconfronteerd met gedrag van andere leden dat in hun ogen niet door de beugel kan. Ook trainers, leiders, scheidsrechters en coaches kunnen in zo’n geval een beroep doen op de commissie.

Komt zo’n verzoek binnen, dan neemt de commissie Fairplay contact op met betrokkenen om hoor en wederhoor toe te passen. Indien nodig en gewenst zal ook met andere personen (bijvoorbeeld getuigen) worden gesproken. Daarna gaat een verslag met advies naar het bestuur. Dat neemt uiteindelijk een definitieve beslissing over bijvoorbeeld een straf of een beleidsverandering.

Verzoeken aan de commissie Fairplay kunnen worden gedaan via fairplay@azczutphen.nl

Natuurlijk kunnen de leden van de commissie ook persoonlijk worden benaderd.

De commissie bestaat uit de volgende mensen:


Voorzitter:
Dannie Siebers

Leden:


Eric Weustink

José Luesink

Naast de commissie Fairplay heeft AZC ook twee vertrouwenspersonen.

Achtergrondinformatie bij Signalerings-kwartet:

(Klik op het gewenste onderwerp)