A
Z
C
Kledingcommissie

Kledingcommissie

De kledingcommissie draagt zorg voor;

–          De uitgifte “in bruikleen”aan het begin van elk voetbalseizoen van de voetbaltenues aan de jeugdelftallen  en de inname hiervan aan het eind van dat seizoen.

–          De uitgifte “in bruikleen”aan het begin van elk voetbalseizoen van coachjassen aan coaches en trainingspakken, korte broeken, shirts en kousen aan trainers en de inname hiervan bij stoppen

–          Het registreren van de trainingspakken van de hiervoor gesponsorde elftallen aan het begin van elk voetbalseizoen en het  bewaren hiervan aan het eind van dat seizoen

Van de tijdstippen waarop bovengenoemde activiteiten plaatsvinden krijgt ieder die het betreft  óf  persoonlijk bericht óf bericht via de site van AZC.
Voor alle door AZC verstrekte kleding dient een contract te worden ondertekend. Bij uitgifte van een jeugdtenue dient één van de ouders het contract te ondertekenen. Bij het inleveren van de kleding dient deze schoon en in goede staat te zijn. 
Normale gebruikersschade wordt daarbij geaccepteerd maar in geval van andere schade zal de kleding in rekening worden gebracht.

Bij de noodzaak tot tussentijdse aanschaf, teruggave of omruiling van kleding,  kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: kledingcommissie@azczutphen.nl

Één van onze commissieleden zal dan contact met u opnemen. Wij raden u aan om in uw mail ook uw telefoonnummer te vermelden. Zo nodig kan dat de communicatie bespoedigen.

De kledingcommissie doet haar uiterste best om alle jeugdleden,coaches en trainers tijdig van passende AZC kleding te voorzien . Helaas blijkt dat in de praktijk lang niet altijd mogelijk in welk geval enig geduld zal moeten worden betracht. Wij rekenen hiervoor op uw begrip

Hierbij vindt u de reglementen voor jeugdtenues, coachjassen en trainerskleding alsmede wasadvies.

 

De AZC kledingcommissie