A
Z
C
PR & Communicatie

PR & Communicatie

De commissie PR & Communicatie houdt zich bezig met zowel de interne als externe communicatie van AZC.
Dit doet ze o.a. door:

  • * Optimalisatie en coördinatie interne media (Pak Aan, Beeldschermen, activiteitenkalender); 
  • * Onderhouden en actualiseren van de website welke als doel heeft zowel leden als niet leden te informeren over AZC en haar activiteiten;
  • * Actief aanwezig zijn op social media platforms, voornamelijk Facebook en Twitter, om leden en niet leden op de hoogte te houden wat er allemaal speelt bij AZC;
  • * Actief persbeleid & centrale coördinatie van AZC nieuws naar huis-aan-huis en regionale dagbladen. Het schrijven van persberichten en het onderhouden van contacten met de media. Er verschijnen regelmatig artikelen in de Stentor en de Zutphense Koerier;
  • * Onderhouden van de huisstijl. Binnen AZC wordt er een eenduidige huisstijl gehanteerd;
  • * Adviseren van de diverse commissies omtrent beleid en communicatie. Ondersteunen van de diverse commissies bij het bedenken van acties en uitvoering hiervan.

Bij vragen/advies, aanbevelingen en nieuwswaardige zaken kunt u contact opnemen met één van de onderstaande leden van de commissie PR & Communicatie:

Heeft u kopij of vragen met betrekking tot de website? Mail dan naar webredactie@azczutphen.nl
Heeft u vragen mbt de Pakaan? Mail dan naar pakaan@azczutphen.nl