A
Z
C
Voetbal

Voetbal

Algemene doelstelling:

AZC wil voetballiefhebbers plezier laten beleven aan het voetbal op zowel recreatief- en prestatief niveau. Als vereniging streven we naar het creëren van een sfeer binnen en buiten het veld waar AZC leden en aanverwanten zich thuis voelen. De visie is dat AZC een herkenbaar eerste elftal heeft, met als doelstelling 2e klasse niveau. Dat herkenbare betekent met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding.

Om die ambitie waar te maken starten we al bij de jongste categorie, de mini’s. Het eerste contact met voetbal is uitermate belangrijk, waar plezier de belangrijkste factor is. Het ontwikkelen van balgevoel en spelplezier vormt de basis van deze categorie. Bij de jeugd onder 9, 11 en 13 (E, F, D) is de Total Soccer Methode de basis voor alle trainingen. Techniek en veel balcontact tijdens trainingen is essentieel om balvaardig te worden. Elementen als samenspelen en tactiek komen pas veel later aan de orde. Essentieel in deze methode is individuele leerontwikkeling in een teamsport. Tactische elementen worden nog op een speelsewijze aangeboden, zodanig dat ook die vormen allemaal met een bal worden aangeboden. Aandacht voor leren en positief coaching is voor een trainer prioriteit nummer een. Alle pupillentrainers krijgen binnen AZC een eigen opleiding gebaseerd op de Total Soccer Methode. Alle oefenstof is voor onze trainers digitaal beschikbaar in ons spelervolgsysteem Talento.

Doelstelling is om alle selectieteams in alle leeftijdscategorieen op een stabiel 1ste klas niveau brengen. Ook de doorstroming naar de juniorenteams (C, B en A) vormt een belangrijke schakel in de ontwikkeling van individuele spelers. Naast het recreatieniveau wordt bij de junioren selectieteams meer nadruk gelegd op het neerzetten van prestaties. Maar altijd in het licht van individuele ontwikkeling van spelers in een veilige en plezierige leercontext!

Kortom een goede jeugdopleiding vormt het hart voor een goed eerste elftal.

G- en meisjes voetbal

Maar ook het G-voetbal en dames/meisjes voetbal moet op een hoger plan worden gebracht.

Het meisjes voetbal zit in de lift, maar nog onvoldoende bij AZC. In de pupillen mogen meisjes zolang mogelijk bij de jongens voetballen. dit is in lijn met de uitgangspunten van de KNVB. Indien de aantallen het toelaten willen we meisjes de kans geven om samen in een meisjesteam te spelen.

Het G-voetbal is al jaren aan het groeien en is onlosmakelijk verbonden aan AZC. Ook zij hebben een plezierige en veilige leercontext nodig. Alleen dan met wat speciale aandacht. Wij proberen deze aandacht te professionaliseren zodat de (extra) begeleiding voor deze categorie spelers ook op orde is.

Al met al een uidaging voor de Commissie voetbal om in de komende jaren hier invulling aan te geven. Naast dat het voetbal een prominente plaats inneemt, heeft AZC ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit uit zich in de bijdragen die wij leveren aan onder andere het G-voetbal en Unicef. Al onze jeugd en pupillen lopen in prachtige tenues met Unicef op het shirt. En voor de G voetballers is recentelijk een prachtig nieuw court aangelegd, het Klaas Jan Huntelaar court.

Taken Commissie Voetbal

De Commissie voetbal heeft als taak het technische (voetbal) beleid te ontwikkelen en te implementeren. Dit beleid willen wij uitdragen en implementeren via de daarvoor aangestelde coördinatoren. De betreffende personen binnen de Commissie Voetbal hebben hiertoe directe lijnen naar de technische coördinatoren (aanspreekpunten), die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het technisch beleid evenals de dagelijkse gang van zaken op en rond het veld. Trainers, leiders en ouders kunnen bij deze coördinatoren terecht in geval van vragen, onduidelijkheden en/of andere bijzonderheden. Waar het beleid of richtlijnen niet voorziet zullen de coördinatoren overleg plegen met de Commissie Voetbal. Naast de beleidstaken probeert de Commissie Voetbal in te spelen op actuele gebeurtenissen en omstandigheden. Deze worden zoveel mogelijk in lijn gebracht met het beleid wat is opgesteld.

Voorwaarden scheppen voor individuele spelers om zich te blijven ontwikkelen op het niveau waar hij/zij het meeste plezier beleeft en tot z’n recht komt. Naast het individuele belang wordt ook gekeken naar het teambelang. Ieder team dient te voetballen op een niveau wat recht doet aan de optelsom van de individuele kwaliteiten. In het algemeen streeft AZC niet naar het voetballen op een zo hoog mogelijk maar op een juist niveau. Als Commissie voetbal willen wij een structuur bieden die het mogelijk maakt om de ambities die in het beleidsplan 2013-2018 zijn verwoord te verwezenlijken.

De Commissie Voetbal draagt verantwoordelijkheid voor alles wat betreft beleid en visie aangaande het voetbal binnen AZC. Visie en beleid zijn weergegeven in een Technisch Voetbalplan. Het bewaken van de uitvoering hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie en de technisch jeugdcoördinator.

In deze structuur zijn de taakgebieden binnen de Commissie Voetbal verdeeld tussen de verschillende commissieleden. De lijnen van de commissieleden naar de coördinatoren en trainers zijn helder. Kort gezegd, de Commissie Voetbal is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en het aanstellen van coördinatoren en trainers. De coördinatoren, hoofdtrainers en trainers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid.

Heb je belangstelling voor een voetbal gerelateerde taak dan kun je contact opnemen met één van de leden van de commissie voetbal of met de commissie Werving & Behoud.