A
Z
C
Commissieleden

Commissieleden

De Commissie voetbal bestaat uit de volgende leden:

Jan Itjang (voorzitter)
Hein Franke ( secretaris )
Patrick Govaers (namens het bestuur)
Pieter Marsman ( afgevaardigde TC )

In het organogram vindt u de namen van de co√∂rdinatoren en andere betrokkenen bij de commissie voetbal. 

De commissie voetbal is bereikbaar via voetbal@azczutphen.nl