A
Z
C
AZC Businessclub

AZC Businessclub

Geachte ondernemer,

Om ook in de toekomst goed voor de dag te komen en om de prettige verstandhouding tussen sponsoren en de vereniging te vergroten hebben wij als sponsorcommissie de AZC Business Club opgericht, de ABC.

De ABC is geen op zich zelf staande stichting of vereniging maar opereert onder de commissie sponsoring. Wel wordt de ABC geleid door een eigen dagelijks bestuur .Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen :

 • Anno Waterlander ( voorzitter)
 • Erik van der Kuip (penningmeester)
 • Robert Bossenbroek (bestuurslid)
 • Ron Gerrits (bestuurslid)

De voornaamste doelstellingen van de ABC zijn:

 • De contacten tussen bedrijfsleven en de vereniging vergroten.
 • De mogelijkheid bieden aan ondernemers om informeel contacten op te bouwen en te onderhouden met collega ondernemers.
 • Het opbouwen van een zakelijk netwerk zodat men kan profiteren van elkaars kennis en vakgebied.
 • Deelnemen aan inspirerende, ontspannen en zakelijk interessante bijeenkomsten.
 • Financiële ondersteuning van AZC

Om lid te kunnen worden van de ABC dient u een eigen onderneming te hebben en een overeenkomst te ondertekenen waarbij u zich voor minimaal 2 jaar verbindt aan de ABC tegen een vergoeding van € 450, = ex. BTW per jaar.

Voor dit bedrag heeft u recht op:

 • Minimaal 2 volledig verzorgde activiteiten/bijeenkomsten zoals bv. een bezoek aan een voetbalwedstrijd of een gezellig avondje uit.
 • 1 keer per 2 jaar gaat de ABC een lang weekend weg naar een Europese stad.
 • Vermelding van uw bedrijf op de website van AZC
 • Gratis toegang tot het sponsorhome tijdens de thuiswedstrijden van AZC 1 (inclusief hapje en drankje )
 • Deelname aan extra uitjes/evenementen die in overleg met bestuur en de leden tegen een eventuele extra vergoeding kunnen worden geregeld.

Een gedeelte van uw bijdrage (minimaal 40% , maximaal 50% ) zal ten goede komen aan AZC. Het bestuur van AZC zal aan het begin van het seizoen een aantal doelen voorleggen waaruit wij als ABC een keuze kunnen maken. Zo weet u zeker dat uw bijdrage goed besteed zal worden.

Kijkt u gerust verder op deze site. Naast de ledenlijst vindt u hier foto’s en verslagen van voorgaande evenementen van de ABC.

Mocht uw interesse zodanig gewekt zijn dat u lid wilt worden of meer informatie wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met de voorzitter van de ABC, de heer A. Waterlander, e-mail: abc@azczutphen.nl of tel.nr. 06-51614000