A
Z
C
Vrienden van de jeugd

Vrienden van de jeugd

Om de jeugd van AZC nog meer (voetbal) plezier te bieden hebben wij het vrienden van de Jeugd plan opgezet. Uw bijdrage van minimaal € 15,- per jaar  zal volledig ten goede komen aan activiteiten voor de jeugd van AZC. Uw naam zal vermeld worden op het vrienden van de jeugd bord in de kantine. Als u vriend van de jeugd wilt worden verzoeken wij u vriendelijk onderstaande machtiging in te vullen en te deponeren in de post/ideeën bus naast het jeugdhonk.


 

MACHTIGING

Ik machtig zvv AZC om automatisch tot wederopzegging 1 keer per jaar € ………  (minimaal   € 15,-) af te schrijven van mijn bankrekeningnummer : ………………………………….
Voorletters + Achternaam :  ………………………………………………………………..

Straat :   ………………………………………………….                                            

Huisnummer : ……

Postcode : …………………….                                    

Woonplaats : …………………

Datum :   ……………………                                   Handtekening : ……………………………………

 

Naam zoals die vermeld moet worden op het VvdJ bord : ( in blokletters svp )

………………………………………………………………………………………………………………. 

Vrienden van de jeugd

  • MM slash DD slash JJJJ