A
Z
C
Bestuur

Bestuur

Zvv AZC wordt bestuurd door een vijf koppig bestuur. Het bestuur vergadert regelmatig op de donderdagavond in de bestuurskamer.

Iedere eerste woensdag van de maand om 19.30 uur vergadert het bestuur met de voorzitters van de commissies. 
Het bestuur is bereikbaar via mail: info@azczutphen.nl
 

Jaarvergadering

Ieder jaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering (jaarvergadering). Deze wordt normaal gesproken gehouden in November. Indien er aanleiding toe is, kan het bestuur ook extra ledenvergaderingen bijeenroepen.
 
De agenda van de jaarvergaderingen bevat in ieder geval de behandeling van een aantal jaarstukken, waarvan het belangrijkste is het financiële verslag, waarin verantwoording wordt afgelegd voor het gevoerde financiële beleid in het afgelopen seizoen. Ook wordt er een begroting gepresenteerd voor het lopende seizoen.
 

 

Samenstelling bestuur:

Patrick Govaers
Voorzitter
Portefeuilles: Voetbal, activiteiten en hij is de verbindende schakel naar andere sportverenigingen en de omwonenden.
 
Ingrid Kramer
Secretaris
Portefeuilles: Fair play, vertrouwenscontactpersonen, vrijwilligers en de uitvoering van het beleidsplan.
 
Gerton Damen
Penningmeester
Portefeuilles: Financiën, sponsoring, accommodatie, hygiëne en kantine.
 
Harry Matser
Bestuurslid
Portefeuilles: Vitaal sportpark, de contacten met de gemeente, binding met de jeugd en de aansturing van de verenigingscoach.
 
Nardo van den Broek
Bestuurslid

Portefeuilles : PR en communicatie en de werkgroep sportlink.