A
Z
C
Clublied

Clublied

Het clublied is in 1929 ontstaan naar aanleiding van promotie naar de 2e klasse in dat jaar.Onderstaande foto toont de ontvangst van het gepromoveerde elftal op het Stationsplein in Zutphen.

 

Clublied

Blauw en Wit, dat zijn de kleuren van een club hier welbekend.
Bij ieder sportgebeuren is deze club present.
Wie geeft ons zoveel vreugde met wie leven wij zo mee.
Dat is toch hier in Zutphen de voetbalvereniging AZC.

”Vooruit gij AZC-ers pakt tezamen aan.
Zorg er voor dat gij dit jaar uw plaats krijgt bovenaan.
Blijf Uw krachten geven zodat na dit seizoen,
wij kunnen juichen AZC is kampioen.”

Het spel der AZC-ers wordt alom gewaardeerd.
Op alle voetbalvelden wordt onze club geëerd.
Blijf daarom netjes spelen waar gij ook strijden moog.
Houdt steeds als goede sportlui ons blauw en wit heel hoog.

”Vooruit gij AZC-ers pakt tezamen aan.
Zorg er voor dat gij dit jaar uw plaats krijgt bovenaan.
Blijf Uw krachten geven zodat na dit seizoen,
wij kunnen juichen AZC is kampioen.”

En als des Zondag s’avonds de radio verteld.
AZC heeft weer gewonnen dan naar het station gesneld.
Zien wij dat stoere elftal op het stationsplein voor ons staan.
Dan springen wij en zingen wij AZC staat bovenaan.

”Vooruit gij AZC-ers pakt tezamen aan.
Zorg er voor dat gij dit jaar uw plaats krijgt bovenaan.
Blijf Uw krachten geven zodat na dit seizoen,
wij kunnen juichen AZC is kampioen.”

 

Ter gelegeheid van het 90-jarig Jubileum van AZC in 2008 is het clublied voor het eerst ingezongen in de bekende Wisseloord studio in Hilversum onder begeleiding van niemand minder dan René Froger. Hieronder treft u enkele foto’s aan van deze opnames in 2008.