A
Z
C
Contributie

Contributie

De contributie aan AZC wordt via een incassomachtiging aan de vereniging automatisch van de bankrekening afgeschreven. Betalen gaat per kwartaal. Indien u dat wenst is een jaarbetaling ook mogelijk. U ontvangt dan een korting.
U dient dit dan voor de eerste kwartaalafschrijving (september) door te geven via ledenadministratie@azczutphen.nl

De data voor afschrijvingen voor het seizoen 2023-2024 zijn;

26 september 2023 (1e kwartaal en jaarcontributie)

27 november 2023 (2e kwartaal)

26 februari 2024 (3e kwartaal)

27 mei 2024 (4e kwartaal)

Statutair is een lid verplicht de contributie voor een heel jaar te voldoen, ook in geval van opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen. In bijzondere gevallen kan hiervoor door het bestuur ontheffing worden verleend.
Lees hier het volledige contributie reglement.

Contributie seizoen 2023-2024

Categorie

Jaar

Kwartaal

 

Senioren

€ 277,50

€  72,50

 

Junioren

€ 198,00

€  52,50

 

35+ / 45+
alleen van toepassing bij 7 x 7 competitie

€ 172,50

€  46,50

 

Pupillen

€ 170,00

€  46,00 

 

Mini pupillen

€   112,50 

€  31,00 

 

Niet spelend

€ 132,00

€  35,00 

 

65+ 

Partner

€   95,00

€   95,00

€  26,00 

€   26,00

 


Toeslag zaalvoetbal senioren
Toeslag zaalvoetbal junioren
( toeslag komt bovenop verenigingscontributie
en indien van toepassing contributie veldvoetbal )


€ 65,50
€ 45,00


€ 17,50 
€ 11,50

 

Donateur

€   38,50 

€    11,00 

 

Voor een gezin wonend op het zelfde adres geldt dat er maximaal drie personen uit dat gezin contributie betalen, waarbij de 3 hoogste contributies gerekend zullen worden. Donateurschap wordt niet gezien als contributie.

Heeft u vragen over de contributie stel deze dan via penningmeester@azczutphen.nl

————————————————————————————————————————————–

Extra financiële mogelijkheden voor (jeugd)leden

Heb je een laag inkomen? Dan kan de gemeente Zutphen je misschien wel ondersteunen. Hieronder lees je welke regelingen er zijn. Of je de regeling krijgt, hangt af van de hoogte van jouw inkomen, vermogen en de samenstelling van jouw gezin. Meer informatie vind je op www.zutphen.nl/extrageld

Voor volwassenen 18+

Meedoen regeling ( maximaal 200 euro)

Voor jeugdleden:

Het kind pakket;  0-21 jaar ( maximaal 500 euro per jaar)

Stichting leergeld;  4 tot 18 jaar ( voor sport maximaal 325 euro per jaar)

 

Mogelijkheid zonder inkomenstoets:

Jeugdfonds sport en cultuur; tot 18 jaar

Aanmelden gaat via een intermediair ( sportclubs kunnen zelf geen intermediair aanmelden maar binnen het sportbedrijf hebben we een aantal intermediairs)
Heb je iemand binnen je vereniging die problemen heeft om de contributie te betalen of waarvan je denkt dat ze problemen hebben om de contributie te betalen (bijvoorbeeld omdat ze opzeggen met een vage reden) neem dan contact op met Anno Waterlander. Ik stuur dan een ouderkaart die ze in kunnen vullen en als ik deze terug heb dan vraag ik een bijdrage voor de contributie aan. De bijdrage voor sportverenigingen is maximaal 225 euro  per jaar en voor culturele instellingen (zoals dans en muziek ) € 405 euro.

Contactgegevens

Anno Waterlander

Verenigingsadviseur ZSA bv                                                                   

a.waterlander@zsabv.nl