A
Z
C
Contributie

Contributie

De contributie aan AZC wordt via een incassomachtiging aan de vereniging automatisch van de bankrekening afgeschreven. Betalen gaat per kwartaal. Indien u dat wenst is een jaarbetaling ook mogelijk. U ontvangt dan een korting.
U dient dit dan voor de eerste kwartaalafschrijving (september) door te geven via ledenadministratie@azczutphen.nl

De data voor afschrijvingen voor het seizoen 2022-2023 zijn;

26 september 2022 (1e kwartaal en jaarcontributie)

25 november 2022 (2e kwartaal)

27 februari 2023 (3e kwartaal)

26 mei 2023 (4e kwartaal)

Statutair is een lid verplicht de contributie voor een heel jaar te voldoen, ook in geval van opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen. In bijzondere gevallen kan hiervoor door het bestuur ontheffing worden verleend.
Lees hier het volledige contributie reglement.

Contributie seizoen 2022-2023

Categorie

Jaar

Kwartaal

 

Senioren

€ 251,00

€  65,50

 

Junioren

€ 180,00

€  47,50

 

35+ / 45+
alleen van toepassing bij 7 x 7 competitie

€ 156,50

€  42,00

 

Pupillen

€ 154,50

€  41,50 

 

Mini pupillen

€   101,50 

€  28,00 

 

Niet spelend

€ 129,50

€  34,50 

 

65+ 

Partner

€   88,50

€   88,50

€  24,50 

€   24,50

 


Toeslag zaalvoetbal senioren
Toeslag zaalvoetbal junioren
( toeslag komt bovenop verenigingscontributie
en indien van toepassing contributie veldvoetbal )


€ 59,50
€ 41,00


€ 16,00 
€ 10,50

 

Donateur

€   35,00 

€    10,00 

 

Voor een gezin wonend op het zelfde adres geldt dat er maximaal drie personen uit dat gezin contributie betalen, waarbij de 3 hoogste contributies gerekend zullen worden. Donateurschap wordt niet gezien als contributie.

Heeft u vragen over de contributie stel deze dan via penningmeester@azczutphen.nl