A
Z
C

Het Technisch Beleidsplan van AZC 2018-2022

Document: Download het Technisch Jeugdplan AZC 2018

Doel/missie van de jeugdopleiding van AZC
 • Het verschaffen van spel- en sportplezier voor alle spelers
 • Opleiden en begeleiden van spelers op technisch, tactisch en mentaal niveau
 • Een goede en voldoende doorstroming van jeugdspelers naar de senioren
Wat is de visie van de jeugdopleiding van AZC
 • Gelijke ontwikkelkansen voor alle spelers
 • Een veilige leeromgeving
 • Ontwikkeling op basis van waarden van Fair Play
 • Ontwikkeling van zelfbewustzijn, het ruimte geven aan eigen inbreng, zelfleerzaamheid
Welke kenmerken/vaardigheden bevat een typische speler van AZC
 • Een speler die technisch vaardig is
 • Een speler die plezier heeft in zijn sport
 • Een speler die sportieve normen en waarden hanteert en representeert
 • Een speler die het normaal vindt om buiten zijn eigen voetbal om hand en spandiensten te verrichten voor zijn club
Hoe speelt AZC bij de verschillende leeftijdsgroepen

Hoe speelt AZC bij 11 tegen 11 (spelsysteem/speelwijze)

Een AZC jeugdteam speelt vanaf het grote veld voetbal volgens het 1.4.3.3 systeem. Vanaf JO17 kunnen, afhankelijk van het niveau, andere spelsystemen worden aangeleerd c.q. toegevoegd.

Hoe speelt AZC bij 8 tegen 8

De teams van AZC die 8 tegen 8 spelen, spelen nog niet volgens een vaste spelsysteem. Gedacht kan worden aan een 1.3.3.1 formatie.

Hoe speelt AZC bij 6 tegen 6

De teams van AZC die 6 tegen 6 spelen, spelen nog niet volgens een vaste spelsysteem. Gedacht kan worden aan een 1.3.2 formatie.

Hoeveel trainingsmomenten zijn er per leeftijdscategorie en wat is de trainingsopzet

AZC stelt elke leeftijdscategorie in staat om twee keer per week te trainen. Getraind wordt met leeftijdseigen oefenvormen en, afhankelijk van aanleg en gevorderdheid, plooibaar van laagdrempelig naar moeilijk. Eveneens afhankelijk van leeftijd en gevorderdheid zal worden getraind op technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden.

Wat is het selectie- indelingsbeleid van AZC (kwaliteit of leeftijd)

Indeling vindt plaats op geboortejaar en vervolgens op aanleg en gevorderdheid. Dit vanuit de gedachte dat elke speler wordt ingedeeld in een team waar hij of zij qua ontwikkeling het best tot zijn recht komt.

Wat zijn de criteria bij structureel of tijdelijk door- of terugschuiven van spelers

Spelers worden in principe ingedeeld op geboortejaar en kwaliteit. Alleen als het aantoonbaar en breed gedragen duidelijk is dat deze indeling de ontwikkeling of het spelplezier in de weg staat, wordt hiervan in goed overleg met alle betrokkenen afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij bovengemiddeld getalenteerde spelers of bij spelers met (te grote) fysieke tekortkomingen ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten

Wat zijn de criteria bij indeling van kaderleden
 • Affiniteit en betrokkenheid met en bij het jeugdvoetbal
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Betrouwbaarheid en integriteit
 • Vaardigheid
Welke kenmerken bevat een typisch kaderlid van AZC
 • Is loyaal aan de club
 • Conformeert zich aan de door de club gestelde regels van normen, waarden en Fair Play
 • Enthousiasmeert
 • Staat open voor vernieuwingen / initieert vernieuwingen
 • Ga terug naar overzicht
e-mail uw suggesties.