A
Z
C
Jubileumcommissie

Jubileumcommissie

De organisatie van het eeuwfeest is in handen van de jubileumcommissie. Deze bestaat uit de volgende negen leden:

Voorzitter:
Ronnie Brinkerhof

Secretaris:
Mirjam van der Kwast

Penningmeester:
Marc Jansen

Geld genererende activiteiten:
Anno Waterlander

Horeca, activiteiten en organisatie jubileumweekend:
Pieter Boxma
Henk Steinvoort
Maarten Voortman

Activiteiten buiten het jubileumweekend om:
Nick Hagenbeek

PR en communicatie:
Eric Weustink
De jubileumcommissie vergadert iedere maand. Je kunt met de commissie in contact treden via secretaris Mirjam van der Kwast (mirjam.vdkwast@gmail.com).  Maar je kunt de commissieleden natuurlijk ook gewoon aanspreken bij AZC.

De jubileumcommissie die het 100-jarig bestaan van AZC aan het voorbereiden is: Staand v.l.n.r. Pieter Boxma, Eric Weustink, Marc Jansen, Mirjam van der Kwast, Ronnie Brinkerhof, Nick Hagenbeek. Op de voorgrond v.l.n.r. Henk Steinvoort, Anno Waterlander en  Maarten Voortman.