A
Z
C
Kantineregels

Kantineregels

Huis- en gedragsregels

 • Tassen en jassen horen in de garderobe.
 • AZC is niet aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing van eigendommen van bezoekers
 • Niet met voetbalschoenen in de kantine
 • Consumpties/snacks kunt u bestellen bij de bar/keuken.
 • Wees zuinig op het meubilair.
 • Zet tafels en stoelen terug als u deze hebt verplaatst.
 • Laat bij vertrek uw tafel schoon achter en breng leeg glaswerk naar de bar
 • Mededelingen / boodschappen en posters alleen bevestigen op de prikborden.
 • Roken in de kantine en de rest van de accommodatie is verboden.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen door worden door de beheerder/barmedewerker verzocht de kantine te verlaten.
 • Veroorzaak bij het verlaten van de kantine geen ( geluid) overlast.
 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de beheerder/barmedewerker.

 

Kantine en alcohol

Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:

 • Personen die jonger zijn dan 18 jaar. Er kan om legitimatie worden gevraagd.
 • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen tijdens de uitoefening van hun functie.
 • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Beschonken personen.