A
Z
C
Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Scholieren in het voortgezet onderwijs hebben tegenwoordig de plicht om gedurende een aantal uren een maatschappelijke stage te volgen. Wij willen jeugdige AZC’ers die een stageadres zoeken er graag op wijzen dat ze ook bij hun eigen voetbalclub zo’n maatschappelijke stage kunnen doen.

Met name de commissie voetbal geeft aan dat er diverse werkzaamheden zijn bij AZC, die heel goed in het kader van een maatschappelijke stage kunnen worden uitgevoerd. Hierbij moet je denken aan het assisteren bij trainingen van de pupillen, het fluiten van wedstrijden van pupillen en het begeleiden van de AZC-League op de zaterdagochtend.  En zo zijn er nog veel meer dingen te bedenken. Wat denk je van het helpen bij grote AZC-activiteiten als het Torenstad Toernooi, Sixday en het Boerenkooltoernooi? Of het assisteren van de webredactie?

Mocht je interesse hebben om je maatschappelijke stage bij AZC te doen, laat dat dan per mail weten aaninfo@azczutphen.nl. Als je aangeeft wanneer je de stage moet lopen en wat je zou willen doen, dan zorgen wij ervoor dat er vanuit de club contact met je wordt opgenomen.
Indien er veel belangstelling is voor stages bij AZC, dan zullen wij dit uitwerken in een concreet plan en hier specifieke functies voor creëren.

Het bestuur