A
Z
C

100 Jaar AZC: het was een superjaar

Het optreden van de Dirty Daddies in een kolkende feesttent was een absoluut hoogtepunt.

Met het traditionele voetbalgala, dat drukker dan ooit werd bezocht, heeft AZC een prachtig jubileumjaar afgesloten. Hoogste tijd dus om de balans op te maken: wat heeft de viering van het 100-jarig bestaan ons gebracht en wat heeft het gekost?

Om met het eerste te beginnen: het jubileumjaar 2018 heeft AZC veel opgeleverd. Er hebben tal van speciale jubileumactiviteiten plaatsgevonden, waaraan heel veel leden, donateurs en relaties plezier hebben beleefd. Daarnaast waren er veel bestaande verenigingsactiviteiten, die dankzij een ‘jubileumsausje’ een extra dimensie kregen. Hopelijk heeft dit voor een nieuw elan gezorgd, waar deze activiteiten de komende jaren op kunnen voortborduren.

Aaneenschakeling van hoogtepunten
Een voorbeeld daarvan is de nieuwjaarsreceptie, die de laatste jaren te maken had met een wat  teruglopende belangstelling. Maar nu het jubileumjaar officieel werd geopend en er een aansprekend programma was georganiseerd, trok de nieuwjaarsreceptie dik tweehonderd bezoekers, die zorgden voor een geweldige sfeer. Zo kende het jubileumjaar een perfecte aftrap.

Perfecte aftrap van het jubileumjaar op een drukbezochte jubileumreceptie.

Wat in de maanden daarna volgde, was een aaneenschakeling van hoogtepunten met als absolute topper natuurlijk het sensationele jubileumweekend in september. Al met al hebben we geweldige festiviteiten gehad voor al onze leden: jong en oud, spelend en niet-spelend.

Opbouw van de feesttent: ook door de inzet van vrijwilligers is het jubileumjaar een groot succes geworden.

Overhandiging cadeau KNVB aan AZC-bestuur tijdens de receptie.

Dolle taferelen tijdens het früschoppen.  

Grote ledenaanwas
Maar het jubileumjaar heeft nog meer opgeleverd. AZC werd in de zomerperiode blij verrast door een grote aanwas van nieuwe leden. Terwijl bijna alle voetbalverenigingen in de regio door de vergrijzing kampen met teruglopende ledenaantallen, mocht AZC bijna honderd nieuwe leden begroeten. Dat is in jaren niet voorgekomen. Waar het aan ligt? Daar kunnen we slechts naar gissen. Maar wat we wel weten is dat AZC door de vele jubileumactiviteiten en de daarmee gepaard gaande publiciteit zeer positief in de belangstelling heeft gestaan als een levendige vereniging waar prestatief voetbal op een heel behoorlijk niveau hand in hand gaat met plezier. Als een vereniging bovendien die oog heeft voor haar omgeving.
Aan dat beeld hebben we zelf ook bijgedragen met de jubileumkrant die we in juni met eigen leden huis-aan-huis in Zutphen, Warnsveld en Eefde hebben verspreid. Deze krant schetst een prachtig beeld van onze vereniging en ons sociale gezicht met aandacht voor Unicef en het G-voetbal.

Wat heeft het allemaal gekost?
En dan de belangrijke vraag: wat heeft het eeuwfeest ons gekost? De jubileumcommissie is begonnen met een bedrag van 20.000 euro dat jaren geleden al door het bestuur is gereserveerd om het jubileumjaar goed te kunnen vieren. We hebben dit bedrag niet volledig hoeven aan te spreken. Ongeveer 5000 euro is bij de penningmeester in kas gebleven en nu beschikbaar om aan andere dingen te besteden.
Maar al die activiteiten hebben natuurlijk veel meer gekost dan 20.000 euro. Alle kosten zijn echter gedekt door andere geldbronnen die door de jubileumcommissie zijn aangeboord. Daarbij gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat veel geld afkomstig is van andere geledingen binnen AZC. Zo heeft Club van 100 jarenlang gespaard om het drukken van het jubileumboek te financieren. De inkomsten uit de verkoop van dit boek (400 exemplaren verkocht, waarvan 350 á 30 euro in de voorverkoop en de rest voor een wat hoger bedrag na verschijning) mocht de jubileumcommissie gebruiken voor het organiseren van activiteiten.

De inkomsten uit de verkoop van het jubileumboek zijn gebruikt voor activiteiten.

De Club van 100 heeft ook aan andere zaken bijgedragen, zoals aan de viering van de officiële geboortedatum van AZC op 31 juli. Verder is de activiteit van de Rebellen vrijwel helemaal bekostigd door sponsors, met name door onze businessclub ABC. Ook hebben sponsors bijgedragen aan enkele optredens van artiesten. Voor een aantal activiteiten hebben we entreegeld gevraagd van de bezoekers. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Women Only, waardoor ook vrijwel alle kosten van dat evenement waren gedekt.

Women Only werd vrijwel geheel bekostigd uit de entreegelden.

Verder heeft de jubileumcommissie een aantal geld genererende activiteiten georganiseerd. Zo hebben meer dan honderd AZC-leden enkele jaren meegedaan aan de jubileumlotto. Dat heeft een prachtig bedrag opgeleverd. Hetzelfde geldt voor de verkoop van advertenties (onder onze sponsors) voor de jubileumkrant. En we hebben natuurlijk twee keer de verkoop van de bonnenboekjes gehad. Ook de verkoop van het speciaal door de Chamaven gebrouwde jubileumbier heeft een leuk bedrag opgeleverd.

Extra kantine-omzet
Zo hebben we heel veel activiteiten kunnen organiseren en zijn we toch binnen het bedrag gebleven dat het bestuur beschikbaar had gesteld. Daar komt bij: door de vele festiviteiten heeft de kantine natuurlijk extra omzet gedraaid. Deze omzet is volledig buiten de financiële cijfers van de jubileumcommissie gebleven. Alle extra kantine-inkomsten (ook die van het jubileumweekend) zijn volledig ten goede gekomen aan de clubkas die door de penningmeester wordt beheerd.


Alle extra kantine-inkomsten (ook die van het jubileumweekend) zijn ten goede gekomen van de clubkas. 

Resumerend kunnen we dus een positieve balans opmaken van ‘100 jaar AZC’:

– Veel aantrekkelijke activiteiten voor de eigen leden
– Positieve uitstraling in Zutphen en omgeving
– Flinke ledenaanwas
– Extra inkomsten voor de club
– Kosten keurig binnen de begroting gebleven.

De jubileumcommissie kijkt dan ook met heel veel plezier op het eeuwfeest. En naar we hopen doen alle leden dat ook. Het was een superjaar!

De jubileumcommissie
Ronnie Brinkerhof
Mirjam van der Kwast
Mark Jansen
Maarten Voortman
Nick Hagenbeek
Anno Waterlander
Henk Steinvoort
Pieter Boxma
Eric Weustink

P.S. Is het jubileumjaar dan nu echt helemaal afgelopen?
1. Nee, want het eerste elftal blijft op eigen verzoek en in overleg met hoofdsponsor Cinemajestic dit seizoen nog in de jubileumshirts spelen.

2. Nee, want op dit moment wordt er gewerkt aan een film over het jubileumjaar, die in het voorjaar zal worden vertoond. Nadere berichten hierover zullen tijdig volgen!

Ga terug naar overzicht