A
Z
C

Aanleg Vitaal Hanzepark begonnen

Eind augustus is er een begin gemaakt met de aanleg van het Vitaal Hanzepark.
Na jarenlange voorbereiding is het nu eindelijk zover.

Op de strook achter veld 2 en veld 3 en op het terrein van atletiekvereniging Hanzesport worden bootcamp toestellen, een multifunctioneel sportcourt, 2 jeu de boules banen en een beweegtuin voor ouderen gerealiseerd.

Het is de bedoeling dat alles rond 20 september geplaatst is. Daarna wordt het terrein opnieuw ingezaaid en voorzien van beplanting.

De opening van het Vitaal Hanzepark staat vooralsnog gepland op 28 oktober.

Het is natuurlijk heel aantrekkelijk om nu al gebruik te maken van de toestellen en het court. We doen echter een dringend beroep op alle leden, ouders van jeugdleden en bezoekers om dit nog niet te doen. Omdat het terrein rondom het court en de toestellen ingezaaid wordt kun je er niet op lopen! Het Vitale Hanzepark zal met hekken en lint worden afgezet.

De komende maand houden we iedereen op de hoogte over de mogelijkheden van het gebruik van het Vitaal Hanzepark na 28 oktober en over de (beweeg) activiteiten die we gaan organiseren.

 

Werkgroep Vitaal Hanzepark

Ga terug naar overzicht