A
Z
C

Agenda Algemene Ledenvergadering 25 maart

Aan alle leden van AZC,

Het bestuur van AZC nodigt jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 25 maart 2022. De vergadering begint om 20:00 uur in de kantine, inloop vanaf 19:30 uur.

 

AGENDA

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

#PaktTezamenAan

 

1.         Opening

 

2.         Mededelingen

 

3.         Notulen ledenvergadering d.d. 26 maart 2021

 

4.         Jubilarissen 25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarig lidmaatschap AZC

25 jaar             Jan Luesink, Roel Hilderink

40 jaar             Carry Steinvoort

50 jaar             Paul Brinkerhof, Henk Oolbekkink

60 jaar             Willy Terink

70 jaar             Henk Lentelink

                                                                                                         

5.         Afronding seizoen 2020 – 2021

  1. A) Jaarverslag 2020 – 2021 (bijlage)
  2. B) Jaarrekening 2020 – 2021
  3. C) Kascontrolecommissie

 

6.         Plannen seizoen 2021 – 2022

  1. A) Stand van zaken Beleidsplan 2020 – 2025 (bijlage)
  2. B) Begroting 2021 – 2022 en 1e halfjaarrapportage

 

7.         Rondvraag en sluiting

Ga terug naar overzicht