A
Z
C

Algemene (digitale ) Leden Vergadering AZC

Aan alle leden van AZC,

Het bestuur van AZC nodigt alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering, die digitaal wordt gehouden op vrijdagavond 26 maart 2021, aanvang 20 uur

U kunt zich aanmelden voor de digitale vergadering via secretaris@azczutphen.nl
U ontvangt in de week voorafgaand aan de ALV een ZOOM link waarmee u de vergadering bij kunt wonen. Een aantal stukken ontvangt u tevoren digitaal; een aantal stukken zullen ter vergadering worden gepresenteerd.

AGENDA  ALGEMENE LEDEN VERGADERING:

 1. Opening

 2. Mededelingen
 1. Notulen ledenvergadering d.d. 29 november 2019 (ontvangt u na aanmelding)
 1. Jubilarissen 25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarig lidmaatschap Zvv AZC

25 jaar             Arno Wichink Kruit, Chris Rabelink, Sjoerd Plagman, Frans Guldenaar, Karel de Groot, Piet van Duinhoven, Gerton Damen, Janien Antvelink

40 jaar             Greet Hassink-Holtslag

50 jaar             Henk Steinvoort, Bert Sluizeman, Eric van de Kuip

60 jaar             Dick Oolbekkink, Toon Luijken, Harry te Boekhorst

70 jaar             Ferry de Beus                                                                                             

 1. Afronding seizoen 2019 – 2020
 2. A) Jaarverslag 2019 – 2020 (ontvangt u na aanmelding)
 3. B) Jaarrekening 2019 – 2020
 4. C) Kascontrolecommissie
 5. Plannen seizoen 2020 – 2021
 6. A) Stand van zaken Beleidsplan 2020 – 2025 (ontvangt u na aanmelding)
 7. B) Toelichting Vitaal sportpark
 8. C) Begroting 2020 – 2021 en 1e halfjaarrapportage
 1. Voorstel ledenvergadering aflossing lening SSH (ontvangt u na aanmelding)
 1. Veranderingen in het bestuur

Toetreding Nardo van den Broek als bestuurslid

 1. Rondvraag en sluiting

 

Bestuur Zvv AZC

Ga terug naar overzicht