A
Z
C

Algemene ledenvergadering AZC op 29-11-2019

Aan alle leden van AZC,

Het bestuur van AZC nodigt alle leden uit voor Algemene Leden Vergadering, die zal worden gehouden op vrijdagavond 29 november 2019, aanvang 20 uur. Kantine is vanaf 19.30 uur geopend.
Vanwege het unieke karakter van deze ledenvergadering hopen we op de aanwezigheid van veel leden!

Hieronder treft u de agenda aan. Alle bijlagen liggen vanaf een half uur van tevoren ter inzage.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ledenvergadering d.d. 30 november 2018 (bijlage)

4. Jubilarissen 25-, 50- en 70-jarig lidmaatschap Zvv AZC

              Maarten Vlielander, Nick Hagenbeek, Jorn Derks en Arend Bosvelt                            25 jaar

              Harrie Mulder, Eddy Klaasen, Jan Dieperink, Harry Derks,

              Steef Dekker, Freddy Burgers, Ronnie Brinkerhof en Hans Berkenbosch                   50 jaar

              Henk Bolthof                                                                                                                             70 jaar

5. Afronding seizoen 2018 – 2019

A) Jaarverslag 2018 – 2019 (bijlage)

B) Jaarrekening 2018 – 2019 (bijlagen)

C) Kascontrolecommissie

6. Begroting 2019 – 2020 (bijlagen)

7. Visie/beleidsplan Zvv AZC 2020-2025 (bijlage)

 8. Veranderingen in het bestuur

A) Toetreding André Putker als bestuurslid

B) Toetreding Gerton Damen als penningmeester

9. Rondvraag en sluiting

Ga terug naar overzicht