A
Z
C

Algemene Ledenvergadering op maandag 28 november

Beste AZC’ers,

Het bestuur van AZC nodigt alle leden uit voor Algemene Leden Vergadering op maandag 28 november 2022. De kantine is open vanaf 19:30 uur, de vergadering begint om 20:00 uur. Tot dan.

Hieronder treft u de agenda aan.

 

AGENDA

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

#samenwerkenaansamenwerken

 

1.         Opening

2.         Mededelingen

3.         Notulen ledenvergadering d.d. 25 maart 2022 (bijlage)

4.         Jubilarissen 25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarig lidmaatschap AZC

25 jaar             Roel Limburg, Eric Weustink, Maarten Vruggink en Jans Hoekman

40 jaar             Karin Lammers-Wisseborn en Eelco van Eijk

60 jaar             Bertus Schinkel en Henk Barelds                                                                                                   

5.         Afronding seizoen 2021 – 2022

  1. A) Jaarverslag 2020 – 2021
  2. B) Jaarrekening 2020 – 2021
  3. C) Kascontrolecommissie

6.         Begroting seizoen 2022 – 2023

7.         Bestuurdersbenoemingen

Aftredend en herkiesbaar: Gerton Damen als penningmeester en André Putker als bestuurslid

8.         Aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement

  1. Statutenwijziging (bijlage)
  2. Wijziging van het huishoudelijk reglement (bijlage)

9.         Rookvrije accommodatie (bijlage)

10.      Rondvraag en sluiting

Ga terug naar overzicht