A
Z
C

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 november

Beste AZC’ers,

Het bestuur van AZC nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 november 2023. De kantine is open vanaf 19:30 uur, de vergadering begint om 20:00 uur. Tot dan!

Hieronder de agenda voor 24 november

AGENDA
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
#VooruitGijAZC’ers #PaktTezamenAan

 

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Notulen Ledenvergadering 28 november 2022

 4. Jubilarissen
  25 jaar: Yairo van de Pieterman, Martin Oolbekkink, Tim Dieperink, Koen Brinkerhof, Mohammed Anoja
  40 jaar: Frans Harms
  50 jaar: Henk Duits
  60 jaar: John Nijenhuis, Ruud Luijken, Marco Arnoldus
 5. Afronding seizoen 2022-2023
  a) Jaarverslag 2022-2023
  b) Jaarrekening 2022-2023
  c) Kascontrolecommissie
 6. Lopende seizoen 2023-2024
  Beleidsplan
  b. Begroting
 7. Bestuurdersbenoemingen
  Aftredend: André Putker
  Toetredend: Harry Matser
  Herkiesbaar: Patrick Govaers, Ingrid Kramer, Nardo van den Broek
 8. Aan het woord: Henry Bossenbroek namens de Stichting
 9. Ter bespreking: Alcoholverbod langs het veld?
 10. Rondvraag en sluiting
Ga terug naar overzicht