A
Z
C

Algemene ledenvergadering verplaatst naar 2021

Elk jaar schrijven we als bestuur in de tweede helft van november een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit voor de leden. Bij die vergadering zijn gemiddeld zo’n 50 personen aanwezig. We geven een beeld van hoe AZC er voor staat, leggen verantwoording af en we zijn na afloop informeel samen. Vanwege de corona maatregelen is het niet mogelijk (en verstandig) om een ALV in die vorm te houden.
We hebben nog even gedacht om de ALV digitaal te houden maar we zijn van mening dat onze ledenvergadering meer inhoudt dan alleen verantwoording af leggen aan de leden. Het is ook een avond waarbij we gezellig samen komen om over de vereniging te praten.
We hebben daarom besloten de ledenvergadering te verzetten naar 2021; de Corona spoedwet geeft ons die mogelijkheid.
We hebben de ALV nu gepland op 26 maart 2021.

De financiële stukken van seizoen 2019-2020 zijn inmiddels klaar en deze tonen ons, ondanks de Corona periode van maart t/m einde seizoen, een eenmalig positief resultaat. We zullen echter moeten reserveren om eventuele tekorten van het lopende seizoen op te vangen. In maart 2021 weten we hier meer over en delen we dit uiteraard op de ledenvergadering met jullie.
De kascontrolecommissie zal al wel vast naar de cijfers van afgelopen seizoen kijken en hierover in maart de ledenvergadering rapporteren.

Buiten de financiën om zijn er geen noodzakelijke dingen te vermelden die niet kunnen wachten tot maart 2021. Mocht dat onverhoopt toch nodig zijn, dan informeren we jullie via de website en digitale nieuwsbrief.

We hopen dat we elkaar op 26 maart 2021 weer kunnen treffen in de kantine van AZC voor de Algemene ledenvergadering.

Bestuur Zvv AZC

Ga terug naar overzicht