A
Z
C

AZC en TSM gaan door met elkaar

AZC en TSM (Total Soccer Method) werken alweer een flink aantal jaren samen op het gebied van ontwikkeling en verbetering van onze jeugdopleiding. TSM is een opleidingsmethode met een eigen filosofie die staat voor gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen.

De kernwaarden van TSM, geënt op de situatie bij AZC, zijn verankerd in het Technisch Jeugdplan van AZC. Elk seizoen worden door TSM 4 trainersbijeenkomsten verzorgd waarbij Voetbalinhoudelijke thema’s worden behandeld die door de Technische Commissie van AZC zelf worden aangedragen. Hiermee kunnen we het niveau van onze opleiding op peil houden en, liever nog, verbeteren.

AZC en TSM hebben onlangs opnieuw het vertrouwen in elkaar uitgesproken en besloten de samenwerkingsovereenkomst voor tenminste drie seizoenen te verlengen.

Op vrijdag 29 april na de laatste TSM- trainersclinic hebben Mark Huis in ’t Veld (directeur van TSM) en Jan Itjang (voorzitter commissie voetbal) de contractuele overeenkomst hiertoe ondertekend.

Het hoeft geen betoog dat we blij en trots zijn op de voortzetting van ons partnerschap met TSM.

 

Ga terug naar overzicht