A
Z
C

AZC zoekt nieuwe verenigingscoach/buurtsportcoach

Op de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2022 werd bekend gemaakt dat Anno Waterlander stopt met zijn functie als buurtsportcoach/verenigingscoach. In het nieuwe jaar gaat hij aan de slag als verenigingsondersteuner bij het sportbedrijf van de gemeente Zutphen. We gaan nog op gepaste wijze afscheid nemen van Anno.

Het betekent ook dat we als bestuur op zoek moeten naar een opvolger. En misschien denk jij wel dat het wat voor jou is. Daarom is het goed om op hoofdlijnen een beeld te geven van de werkzaamheden.

De belangrijkste taak in de afgelopen jaren was het coördineren van alle werkzaamheden rondom de realisatie van het Vitaal Hanzepark. We zijn trots op het behaalde resultaat en de komende jaren gaat het er om, naast onze leden, zoveel mogelijk wijkbewoners te verleiden gebruik te maken van de voorzieningen. Daarvoor is al contact gelegd met de scholen, zorginstellingen en het asielzoekerscentrum. Het gaat er om deze contacten om te zetten in daadwerkelijk bezoek aan het Vitaal Hanzepark om samen te sporten en te bewegen.

Naast de hiervoor genoemde werkzaamheden in zijn rol als buurtsportcoach was hij ook onze verenigingscoach. Hier hoorden het inschrijven en welkom heten van nieuwe leden, en doorzetten naar de coördinatoren voetbal. Ook had Anno een belangrijke rol als gastheer en eerste aanspreekpunt voor leden en bezoekers.

Anno hield zich bezig met het organiseren van geld generende acties, zoals de Grote Club actie, collecte handicap NL en de Vriendenloterij. Maar ook het op zoek gaan en binnenhalen van subsidies voor bijvoorbeeld het geven van fietslessen voor vluchtelingen.

Dit geeft een beetje een beeld van wat het werk als buurtsportcoach/verenigingscoach inhoudt.

Heb je interesse en wil je nog wel wat meer weten, stuur dan een mailtje naar verenigingscoach@azczutphen.nl of bestuurslid@azczutphen.nl, dan maken we een afspraak.

Namens het bestuur,

André Putker

Ga terug naar overzicht