A
Z
C

Contributie inning

Op 26 februari 2021 zal de penningmeester van AZC de contributie van het derde kwartaal seizoen 2020/2021 gaan innen.

Wilt u zorg dragen voor voldoende saldo. Storneringen zorgen voor onnodig extra werk.

Dank voor uw medewerking.

Penningmeester AZC

Ga terug naar overzicht