A
Z
C

Contributie inning

Op 27 september 2021 zal de penningmeester van AZC de contributie van het eerste kwartaal seizoen 2021/2022 en de jaarcontributie gaan innen.

Wilt u zorg dragen voor voldoende saldo. Storneringen zorgen voor onnodig extra werk.

Dank voor uw medewerking.

Penningmeester AZC

Ga terug naar overzicht