A
Z
C

Contributie-inning kwartaal 4

Op 26 mei 2022 int de penningmeester van AZC de contributie van het vierde kwartaal seizoen 2021/2022.

Wil je rond bovengenoemde datum zorgen voor voldoende saldo? Storneringen zorgen voor onnodig extra werk.

Dank voor je medewerking.

Ledenadministratie AZC

Ga terug naar overzicht