A
Z
C

CORONA PROTOCOL AZC

Om de trainingen en wedstrijden in deze tijd in goede banen te leiden heeft AZC een Corona protocol opgesteld.
Het protocol is er voor spelers, ouders van jeugdspelers en bezoekers.
Wij verzoeken iedereen die het sportcomplex van AZC bezoekt dit protocol na te leven. 

CORONA PROTOCOL AZC ZUTPHEN

Basisregels voor iedereen:

 • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen..
 • Toch niezen/hoesten? Dit doen we in onze elleboog.
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan houd je afstand tot een ander van minimaal 1,5 m tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.
 • Was regelmatig je handen.
 • Schud geen handen.
 • Neem de veiligheids- en hygiëneregels in acht die bij de ingang van de accommodatie staan vermeld.
 • Bij binnenkomst op de accommodatie is er een registratie plicht, dit kan door middel van het scannen van een QR code of door het invullen van naam en telefoonnummer op de daarvoor aangewezen formulieren.

De kantine:

 • De ingang is aan de zijde bij de toiletten/kleedkamers (tussen de tribune en de kleedkamers). Geef elkaar de ruimte.
 • Volg de route zoals deze op de grond is aangebracht
 • Bij binnenkomst van de kantine desinfecteer je je handen bij de desinfectiezuil en volg je de markeringen op de vloer en de (eventuele) aanwijzingen van het aanwezige barpersoneel.
 • Betaal zoveel mogelijk “contactloos”, bij voorkeur pin je.
 • Zitten is verplicht. Zijn er geen plekken meer? Dan is het maximale aantal mensen in de kantine bereikt. Blijf buiten.
 • Wil je weer naar buiten? De uitgang is aan de keukenzijde.
 • Op de toiletten is plaats voor maximaal 2 personen.

Rondom het veld en wedstrijden:

 • De tribune is toegankelijk op de banken zonder afplaklint.
 • Op de statribune zijn staanplekken waarbij ook de 1,5 meter in acht wordt genomen.
 • Volg ook hier eventuele aanwijzingen van vrijwilligers op.
 • Er is een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen (per veld) mogelijk met inachtneming van de richtlijnen en regels (dus 1,5 meter afstand minimaal)
 • Zingen en/of spreekkoren langs het veld zijn niet toegestaan.
 • Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

Gebruik kleedkamers:

 • Alle jeugdelftallen tot en met de JO17/MO17 mogen met zijn allen in de kleedkamer.
 • We verzoeken de begeleiders bij de allerjongsten om geen ouders toe te laten. De begeleiders dienen in de kleedkamer 1,5 m afstand tot de spelers te houden. Instructies bij voorkeur buiten op het veld.
 • De spelers van alle jeugdelftallen t/m JO17 (ook van de bezoekende verenigingen) wordt verzocht om thuis om te kleden. Na de wedstrijd mag men wel douchen en omkleden.
 • Vanaf de JO19  en senioren zijn per team twee kleedkamers beschikbaar. Maximaal 6 personen in kleedkamer 3 t/m 8 en 9 personen in kleedkamer 1 en 2 Bij meer dan 12 personen dient men in shifts om te kleden en te douchen.
 • De kleedkamers worden door de wedstrijdsecretaris (in de kantine) bekend gemaakt.

Training
Hou bij het trainen en wedstrijden rekening met het KNVB-protocol:

 • Vanaf JO19 geldt dat tijdens het sporten waar mogelijk 1,5 meter afstand dient te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • Vanaf JO19 geldt: houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand moet aanhouden
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt .
 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;

Tot slot

Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSf: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf.

Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

Alvast bedankt en veel plezier! 

Bestuur en commissieleden  
Zutphense voetbalvereniging AZC 

Ga terug naar overzicht