A
Z
C

Geen ledenvergadering club van 100

Tot onze spijt, maar wel volgens onze verwachting, moeten wij u mededelen dat onze jaarvergadering, om de door u allen bekende reden van het Covid-19 virus en de daarbij beperkende maatregelen, moeten doorschuiven naar het voorjaar van 2021. Hiermee komt dus de jaarvergadering van de Club van Honderd op vrijdag 20 november a.s. te vervallen. Wij wachten de ontwikkelingen af en zullen dan als er meer bekend is, onze jaarvergadering, inplannen en deze naar u communiceren. Behandeling van voorstellen voor een financiële bijdrage zullen dus ook doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.

Bestuur Club van Honderd

Ga terug naar overzicht