A
Z
C

Geslaagde SCA bijeenkomst bij Cinemajestic

ONDANKS CORONA TOCH NOG EEN SCA BIJEENKOMST

Medio mei heeft het bestuur van de SCA besloten om de geplande bijeenkomst van 5 september in de kantine van AZC te annuleren, dit als gevolg van de corona epidemie. De eerstvolgende activiteit zou dan weer in januari 2021 zijn.
Gezien de versoepeling van de corona maatregelen en een voorstel vanuit de “SCA denktank” is alsnog, in samenwerking met onze hoofsponsor Ron Gerrits van Cinemajestic, een bijeenkomst gepland.

Afgelopen zaterdag 22 augustus 2020 zijn de leden van de SCA en introducees uitgenodigd bij Cinemajestic om de film “André Rieu Magical Maastricht” te bekijken.

Een 70-tal leden hadden zich hiervoor opgegeven. Uiteraard hoopten we op een grotere opkomst, echter gezien het corona virus ook wel begrijpelijk dat niet iedereen hiervan gebruik wilde maken.

Om 10.30 uur was de ontvangst en aansluitend vanaf 11.00 uur hebben we de film bekeken. In de pauze samen geluncht op het zonnige terras van Cinemajestic. Na de film vond nog een verloting plaats. Gezien de positieve reacties van de aanwezigen denken wij op een geslaagde dag te kunnen terugkijken. Volgens velen zeker voor herhaling vatbaar.

Bij deze willen wij als bestuur Ron Gerrits dank zeggen voor zijn bijdrage en de perfecte organisatie van deze dag. Tevens dank aan de Pelikaan, Slagerij Lammers en Johan Veerwater voor de beschikbare prijzen bij de verloting.

De eerstvolgende bijeenkomst van onze seniorenclub AZC staat gepland op zaterdag 16 januari 2021.

Namens het SCA bestuur,

Herman Poesse
secretaris SCA

Ga terug naar overzicht