A
Z
C

Geslaagde Senioren Club AZC bijeenkomst

Na een aantal jaren vond de bijeenkomst van de Seniorenclub van AZC eindelijk weer plaats in de eerste maand van het jaar, en wel op zaterdag 21 januari. Vanwege Corona kon dit niet in 2021 en 2022. Wel hebben we vorig jaar een bijeenkomst gehad in mei. Nu weer een mooie opkomst van ca. 140 leden en introducés, die tussen 10:00 uur en 10:30 uur werden ontvangen in de AZC kantine.

Johan Veerwater, die sinds de oprichting van de SCA in 2005 onze voorzitter is, opent de dag en heet daarbij eenieder van harte welkom. Vervolgens gaat hij nog uitgebreid in op het overlijden afgelopen week van Wim Verbeek op 51-jarige leeftijd. Daarna worden de overledenen vanaf mei 2022 tot nu genoemd. Als eerbetoon wordt 1 minuut stilte gehouden.

 

Aansluitend vindt de ledenvergadering plaats. Er zijn geen vooraf binnengekomen stukken of mededelingen. Onze penningmeester, Toon Luijken, deelt de financiële draagkracht van onze club met de aanwezigen. Tevens roept hij op om gezamenlijk uit te zien naar sponsoren voor de SCA, die bijdragen aan de kosten en ons de mogelijkheid bieden om activiteiten te organiseren. Op dit moment krijgen wij een jaarlijkse bijdrage van onze hoofdsponsor Cinemajestic en Hassink Letselschade. Patrick Govaers, onze voorzitter en eigenaar van Dutch Diagnostics, sluit zich hierbij ook aan. Uiteraard hartelijk dank aan de deelnemers hiervoor.

De secretaris deelt informatie over de mutaties in de ledenlijst. Een 3-tal leden hebben hun lidmaatschap beëindigd vanwege gezondheidsredenen. Wij wensen hen hierbij heel veel sterkte. Verder hebben zich met name de laatste weken meerdere nieuwe leden aangemeld. Met deze aanmeldingen komt het totaal op 168 leden. Een aanzienlijk aantal voor een seniorenclub van een voetbalvereniging. AZC’ers hebben kennelijk behoefte om betrokken te blijven bij de club, tevens een doelstelling van onze vereniging. Vanuit de leden zijn verder geen opmerkingen en onze voorzitter sluit hierbij de vergadering.

Vervolgens een film waarin Alie en Bram Weijel worden geïnterviewd over hun oorlogsverleden. Velen van deze familie hebben de oorlog niet overleefd. Het totaal gaf vooral een indrukwekkend beeld van de verschrikkingen uit die tijd. Tijdens de film laat de dynamiek die in de kantine ontstaat zien dat de aanwezigen zeer geïnteresseerd en onder de indruk zijn.

Nadat men tijd heeft gehad om informeel, onder het genot van een drankje, even bij te praten, start een interview met Dick Brands en Guus Tieleman. Zij zijn beide vanaf hun jeugdjaren, met enige onderbreking, lid van AZC. Interviewer Ron Brinkerhof stelde meerdere vragen over hun voetbalverleden door de jaren heen. Dit leidde tot mooie anekdotes en ook nog ondersteund door oud speler Joop van Dooren en de zeer gewaardeerde trainer uit die tijd Willy Kruisweg. Beide kregen een jubileumboek van AZC aangeboden door de Club van 100. Al met al een mooi en boeiend gesprek, met ook hier weer aandachtige luisteraars.

Zowel Alie en Bram als ook Guus en Dick worden namens het SCA-bestuur hartelijk bedankt voor hun deelname aan de interviews en ontvingen allen hiervoor een presentje.

Het programma (film, muziek, interviews en foto’s) werd verzorgd door Dori en Maarten Voortman, Ronnie Brinkerhof en Freddy Burgers. Het SCA-bestuur dankt hen voor deze mooie bijdrage, waarbij AZC weer volop in de schijnwerpers stond. Uiteraard hierbij ook voor allen een presentje.

Vervolgens het uitgebreide buffet, verzorgd door slagerij Lammers. Complimenten aan Henk en zijn mensen voor de geweldige kwaliteit hiervan, hulde. Karin was hier helaas niet bij betrokken vanwege ziekte. Wij wensen haar van harte beterschap.

Voor de verloting hadden we deze keer maar liefst 18 prijzen. Mede op basis daarvan werden veel loten verkocht, zodat de kas weer enigszins werd gevuld voor aankomende activiteiten. De prijzen werden beschikbaar gesteld door de volgende bedrijven c.q. personen, waarvoor hartelijk dank.

Johan Veerwater

Harry Leushuis

AZC Club van 100

De Pelikaan

Pomme schoenen

Jambe lingerie

Slagerij Lammers

Cinemajestic

De voorzitter dankt tot slot alle leden voor hun aanwezigheid, alle deelnemers aan het programma en uiteraard de kantinemedewerkers.

Hierna werd door een beperkte groep nog een drankje genuttigd, waarbij Maarten filmpjes van AZC’ers vertoond in combinatie met muziek.

Gezien de reacties kunnen we denk ik terugkijken op een zeer geslaagde dag. Meer foto’s van deze dag vind je in het fotoalbum

Namens het SCA bestuur,

Herman Poesse
secretaris SCA

Ga terug naar overzicht