A
Z
C

Hans Voortman overleden

Op vrijdag 5 januari 2024 is Hans Voortman (67) overleden. Hans was sinds 1965 lid van AZC en heeft veel voor onze vereniging betekend.

Zorgzaam, visionair, verbinder, eigenwijs. Dat zijn de woorden die de familie op de rouwkaart heeft gezet om de persoon Hans Voortman te karakteriseren. En dat is ook precies zoals heel veel AZC’ers hem kennen.

Jarenlang fungeerde Hans als leider van jeugdteams. Junioren uit die tijd noemen hem een fantastische leider. Hij wist spelers in beweging te krijgen en organiseerde leuke activiteiten waarbij zij ook zelf in beweging moesten komen. Met het hele team naar Centerparcs? Prima, maar daarvoor wel eerst allemaal koeken verkopen, zodat het betaalbaar bleef. Hans was ook de drijvende kracht achter de BAC Junioren, een commissie die bestond uit een stuk of tien jeugdspelers, die van alles organiseerden en daarbij slim werden aangestuurd door Hans en enkele andere volwassenen. Met name de grote clubavonden met playbackshow herinneren veel leden zich nog heel goed.

Hans schreef als ‘De Steunpilaar’ ook vaak ‘motiverende’ stukken in ons clubblad De Pak Aan. Ook was hij in de jaren tachtig en negentig kritisch op het toenmalige bestuur. Hij had zijn eigen opvattingen over hoe een voetbalvereniging als AZC moest worden bestuurd. In het begin van deze eeuw kreeg hij de kans om die ideeën in de praktijk te brengen. Hans was in die periode één van de leden van een commissie, die er met de campagne ‘De Aftrap’ voor zorgde dat er een nieuw elan ontstond in de kwakkelende vereniging. Deze commissie kreeg het voor elkaar dat heel veel leden gezamenlijk de schouders onder hun club zetten. Hans was nauw betrokken bij de opzet van de nieuwe organisatiestructuur en het eerste beleidsplan, die een nieuwe bloeiperiode van AZC inluidden.

Ook had Hans een groot historisch besef. Hij was medeorganisator van enkele memorabele tentoonstellingen over de geschiedenis van AZC en was een van de initiatiefnemers van het ambitieuze plan om ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van AZC in 2018 een dik jubileumboek uit te brengen. Dat boek kwam er en Hans droeg hier ook inhoudelijk aan bij met het schrijven van artikelen.

Vanwege zijn gezondheid kwam Hans al een aantal jaren vrijwel niet meer bij AZC. Eind november 2023 was hij nog wel enkele uurtjes aanwezig op een reünie met spelers van AZC B en AZC C uit de beginjaren tachtig. Deze reünie was vooral voor hem georganiseerd.

Op donderdag 11 januari om 10.45 uur kan er afscheid worden genomen van Hans in de Monetzaal van crematorium De Omarming in Zutphen. Na afloop is er gelegenheid om de familie te condoleren en samen herinneringen op te halen aan Hans.

Wij wensen de familie Voortman heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. AZC is Hans veel dank verschuldigd.

Het bestuur

Rouwkaart Hans Voortman

Ga terug naar overzicht