A
Z
C

Jaarlijkse SCA dag weer groot succes

Senioren Club AZC jaarlijkse bijeenkomst zaterdag 19 januari 2019.

Afgelopen zaterdag 19 januari vond de jaarlijkse SCA bijeenkomst plaats. Inmiddels bestaat deze club uit 155 leden, een zeer respectabel aantal. Tijdens de bijeenkomst waren, inclusief introducees ca. 150 mensen aanwezig, een bomvol en gezellig clubhuis.

Na de opening van onze voorzitter Johan Veerwater werd aansluitend de vergadering gehouden. Een tiental leden had zich afgemeld voor deze bijeenkomst. Onder hen Chris Nauta die vooral vermeld wilde hebben zeer onder de indruk te zijn van alle activiteiten in het jubileumjaar.

Daarna werd een minuut stilte in acht genomen, dit vanwege het overlijden van Riet Heijink en Sijtske Holtes.
Dori Voortman, vanaf de start van de SCA lid van het bestuur, had te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Het bestuur heeft ondergetekende voorgedragen als nieuw lid van het bestuur. De vergadering ging hiermee akkoord, waarvoor dank. Ondergetekende zal de functie van secretaris op zich nemen en Reinier van der Kwast zal de taken van Dori overnemen.
Dori wordt door voorzitter Johan bedankt voor alle inzet in die jaren en kreeg een diner aangeboden in een van de Zutphense restaurants.
Ook bracht onze voorzitter nog onder de aandacht dat het de wens van het bestuur is om na te denken over verjonging van het SCA bestuur. Hopelijk komen hierop binnenkort nog reacties van belangstellenden.

Onze penningmeester Toon Luyken maakt melding van een batig saldo. Het groeiende aantal leden van de SCA en de inkomsten van de verloting dragen bij aan een positieve ontwikkeling. Een bloeiende en gezonde vereniging binnen AZC.
Verder werd vermeld dat in april/mei 2019 een film wordt vertoond van het afgelopen jubileumjaar aan de AZC leden. Het bestuur heeft het plan opgevat om ca. 1 week daarna deze film te laten zien aan alle SCA leden in bioscoop Cinemajestic. Bij deze zijn dus alle SCA leden uitgenodigd voor deze bijeenkomst, waarbij het bestuur de drankjes en hapjes voor haar rekening neemt. Dag, datum en tijdstip volgen.

Daarna werd door de Historische Vereniging Zutphen een lezing gehouden over de geschiedenis van de Mars. Heel veel fotomateriaal en mooie verhalen uit het verleden werden daarbij onder de aandacht gebracht. Aangezien veel oudere AZC leden in het verleden op de “Mast” hebben gewoond was er heel veel belangstelling voor deze lezing. Velen herkenden uiteraard nostalgische plekjes en bekenden uit die tijd.

Tijdens de pauze werden loten verkocht voor de gebruikelijke verloting. De prijzen van deze verloting zijn beschikbaar gesteld door bioscoop Cinemajestic, Koffie- en Theeschenkerij De Pelikaan, slagerij Lammers, Willy Kruisweg en Johan Veerwater, waarvoor onze meer dan hartelijke dank. Na heel veel loten te hebben verkocht vond aan het eind van de bijeenkomst de trekking van de verloting plaats met als hoofdprijs de loungeset die was aangeboden door Johan Veerwater. Alle prijswinnaars gingen uiteindelijk zeer tevreden huiswaarts met de mooie prijzen.
Cees Hartman, met de trein uit zijn woonplaats Geldrop gekomen, won zelfs twee prijzen. Een vogelhuisje gemaakt door Willy Kruisweg en een bioscoopbon van Cinemajestic. Een mooie gelegenheid om binnenkort nogmaals met de trein vanuit Geldrop naar Zutphen te reizen.…………
Ook werd nog een loungeset per opbod verkocht, waarbij de penningmeester nog een bedrag aan de kas kon toevoegen.

Voorafgaande en aansluitend aan de lunch vond het optreden van de zingende dames “Lach en Zing” plaats. Deze dames wisten al snel de stemming erin te brengen. Met name na de lunch, tijdens bekende liedjes uit verschillende landen, werd er gedanst en zelfs een heuse polonaise gelopen.
Tijdens de lunch werd een heerlijk winterbuffet geserveerd door slagerij Lammers. Altijd heerlijk, complimenten voor de kwaliteit.

Tussen de verschillende onderdelen van deze dag werden meerdere films vertoond. Mooie beelden uit het verleden van o.a. de AZC Revue en ook meerdere films van het afgelopen jubileumjaar. Allemaal heel mooi en waardevol. Dori en Maarten Voortman bij deze hartelijk dank voor de verzorging van beeld en geluid. Uiteraard ook dank aan het kantinepersoneel die ons de gehele dag verzorgde.

Tenslotte werd rond 15.00 uur de dag door onze voorzitter afgesloten, waarbij een ieder werd bedankt voor de aanwezigheid en de bijdrage aan deze zeer gezellige en geslaagde bijeenkomst.

Namen het SCA bestuur,
Herman Poesse

Meer foto’s volgen in het fotoalbum.

Ga terug naar overzicht