A
Z
C

Maatregelen mbt corona virus

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, donateurs en relaties,

Zoals u wellicht  al heeft vernomen in de media heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen die verspreiding van het corona virus moeten beperken.
Ook de sport verenigingen en sportbonden in Nederland  hebben hun maatregelen hieromtrent bekend gemaakt.
De KNVB heeft besloten om t/m 6 april alle voetbalwedstrijden af te lassen en adviseert daarnaast nadrukkelijk om ook alle trainingen en oefenwedstrijden te annuleren.
Het bestuur van AZC begrijpt de keuze voor deze maatregelen en gaat dan ook mee in het advies van de KNVB.
Dit houdt in dat er t/m 6 april GEEN georganiseerde voetbalactiviteiten, zoals trainingen en wedstrijden plaats zullen vinden op het AZC terrein.

Het gehele sportcomplex incl. de kantine zal t/m 6 april 2020 gesloten zijn.   

Het bestuur heeft tevens besloten om de vrijwilligersavond, die gepland stond voor 16 maart as, te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

Indien er wijzigingen optreden in de situatie dan zullen wij iedereen via mail of website op de hoogte brengen. 

Vriendelijke groet,

Bestuur Zvv AZC   

 

Ga terug naar overzicht