A
Z
C

Nieuw bestuur Zvv AZC

Zoals ieder weet hebben José Luesink, Steef Dekker, Esther Leuvenink en Kees Notenboom, het voltallige dagelijkse bestuur van onze vereniging een besloten hun functies neer te leggen. In de afgelopen maanden zijn er ,dankzij de commissie werving en behoud, een vijftal vrijwilligers bereid en geschikt bevonden die het dagelijkse bestuur willen vervangen. Op vrijdag 1 december jongstleden zijn deze vijf geaccepteerd door onze leden tijdens de ALV. Het nieuwe bestuur zal gaan bestaan uit de volgende personen:

Patrick Govaers, 47 jaar en in het dagelijks leven eigenaar van Dutch Diagnostics BV en mede-eigenaar van Testjezelf.nu BV zal de functie van voorzitter op zich nemen. Hij loopt al heel wat jaren bij AZC. Naast zijn functie in het bestuur traint Patrick de JO15-3, trapt hij zo nu en dan zelf een balletje bij de 35+ en heeft hij twee voetballende zoons. Patrick zal het eerste aanspreekpunt zijn voor de commissies voetbal en de jubileumcommissie.

Ingrid Kramer, 46 jaar. Tot 1 januari secretaris samenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, daarna zelfstandig organisatieadviseur voor o.a. gemeenten. Ingrid is bij AZC gekomen doordat haar twee zonen bij AZC spelen. Zij zal de taak van secretaris op zich nemen. Naast de taak van secretaris zal Ingrid het eerste aanspreekpunt zijn voor de commissies accommodatie, de stichting en ze zal zich bezig gaan houden met het beleidsplan en de visie voor 2018-2022.

Ton Plagman, 65 jaar en werkt als directeur van een basisschool in de Rivierenwijk in Deventer. Dit is zijn laatste jaar want Ton gaat met welverdiend pensioen, alle tijd om de functie van penningmeester te vervullen. Zijn zoon Sjoerd speelde jarenlang in de selectie waardoor Ton voor velen geen onbekend gezicht zal zijn. Ton zal voor de commissies financiën, sponsor en kantine het eerste aanspreekpunt zijn.

Laura Kranendijk, 22jaar. Werkzaam als begeleider op de gesloten behandelkliniek (’t Mastler in Eefde) gaat de functie van vicevoorzitter op zich nemen. Laura lag nog in de Maxi-Cosi toen ze werd meegenomen door haar ouders naar AZC, 22 jaar later speelt ze in Dames 1 en is coördinatormeiden/damesvoetbal voor onze vereniging. Laura zal naast haar taak als vicevoorzitter het eerste aanspreekpunt zijn voor het G-voetbal en de commissies FairPlay en PR en communicatie.

Jules Verschure, 50 jaar en is eigenaar van Verschure P&O advies. Hij kon afgelopen vrijdag helaas niet bij de ALV zijn omdat hij de Gelderse Bokaal 2017 in ontvangst mocht nemen. Zijn zoon voetbalt al vanaf de F bij AZC en speelt inmiddels bij JO19-3.  Naast de functie van algemeen bestuurslid zal Jules het eerste aanspreekpunt zijn voor de commissie hygiëne, werving en behoud en de verenigingscoach.

Wij hopen iedereen te zien op de extra ALV op 19 februari 2018, zodat we onze plannen kunnen presenteren en toelichten.
Daarnaast wensen wij alle leden langs deze weg gezellige feestdagen toe.

Bestuur Zvv AZC


van links naar rechts;
Ton Plagman, Laura Kranendijk, Patrick Govaers, Jules Verschure, Ingrid kramer

Ga terug naar overzicht