A
Z
C

Nieuwe visie van Zvv AZC

Het is goed gebruik bij onze vereniging om te werken vanuit een visie. De meest recente visie is in 2012 geschreven met de inbreng van een groot aantal AZC’ ers. De visie en het bijbehorende beleidsplan loopt eind 2018 af en dus is het tijd om de voorbereidingen te starten voor een nieuwe. 

Het bestuur heeft hiervoor een werkgroep in het leven geroepen. Die werkgroep is gestart met een omgevingsanalyse: wat zien we in de omgeving van onze vereniging nu en in de toekomst allemaal gebeuren? We verzamelen daarmee informatie die van belang is voor de koers van Zvv AZC. Zo doen we een stakeholderanalyse, voeren we gesprekken met stakeholders, doen we een media-analyse en bekijken we de demografische ontwikkeling van Zutphen en specifiek de omliggende wijken. Dat is niet het enige. Met behulp van gedigitaliseerde vragenlijsten doen we onderzoek in de omliggende wijken om er achter te komen hoe de wijkbewoners tegen ons aankijken. En ‘last but not least’, we vragen ook onze leden naar wat ze vinden van Zvv AZC. De vragenlijst die we daarvoor gebruiken, is afkomstig van de KNVB. Het levert ons veel bruikbare en concrete informatie op en is tegelijkertijd interessant materiaal om de vergelijking met andere voetbalvereniging in de omgeving te doen. De vragenlijst ligt binnenkort bij alle leden en ouders van leden in de mailbox. Het vriendelijke verzoek is om die in te vullen. U helpt ons, de vereniging en alle (jong en oud) leden daar verder mee!

Nadat we al die informatie hebben verzameld en bekeken, organiseren we in het najaar een avond waarin we de opbrengst delen en met elkaar (in groepen) in gesprek gaan over de toekomst van Zvv AZC. Die avond, waar we graag veel leden en ouders van leden hopen te mogen begroeten, wordt na het jubileumweekend van 13 tot en met 16 september aangekondigd en gehouden. Mochten er nu al vragen zijn, dan beantwoorden de leden van de werkgroep die natuurlijk graag. De leden zijn: Maarten Vruggink, Anno Waterlander, Eelke Alkema, Nick Hagenbeek, Patrick Govaers en Ingrid Kramer. Het kan ook via visieAZC@azczutphen.nl 

Met vriendelijke groet,

Ingrid Kramer
secretaris@azczutphen.nl

Ga terug naar overzicht