A
Z
C

Onze verenigingscoach: een laatste woord en een introductie

Ruim een maand geleden is de opvolger van Anno Waterlander gestart als onze nieuwe verenigingscoach en buurtsportcoach. In dit bericht richt Anno zich nog eenmaal tot ons allemaal en introduceert Daan van Weele zich als zijn opvolger.

Een laatste woord van Anno

Beste leden, ouders van jeugdleden, donateurs sponsoren en relaties van AZC,

In 2016, toen ik nog zitting had in het bestuur van AZC, kwam het idee om een verenigingscoach aan te stellen die de vereniging naar een hoger plan moest tillen. Iemand die AZC toekomstbestendig moest maken door o.a. de accommodatie beter te benutten, subsidies binnen te halen en door de club maatschappelijk op de juiste wijze te positioneren. 

Het functieprofiel dat destijds opgesteld werd trok mij zo aan dat ik besloot om mijn bestuursfunctie op te geven en te gaan voor deze ‘betaalde’ hobby. Ik stelde mezelf tot doel om de kosten voor deze functie zoveel als mogelijk te dekken door externe financiering. Ik vond dat AZC toe was aan een professionele stap voorwaarts en zag voldoende mogelijkheden om dit te realiseren.

Na ruim zes jaar durf ik te stellen dat dit op veel vlakken gelukt is. Samen met het bestuur en de inzet van veel leden heb ik veel dingen kunnen realiseren. AZC is een financieel gezonde vereniging met een prachtige accommodatie met drie verschillende soorten velden, een voetbalcourt en een beweegpark. We hebben zonnepanelen en zijn maatschappelijk zeer betrokken bezig door aandacht te besteden aan Unicef, plek te bieden aan vluchtelingen die willen voetballen of willen leren fietsen, jongeren een plek te bieden voor huiswerkbegeleiding  en door ons complex open te stellen voor mensen uit de wijk.

We mogen vaststellen dat de functie van verenigingscoach door iedereen binnen de vereniging geaccepteerd is. De meerwaarde, die we in 2016 in gedachten hadden, hebben we laten zien en wordt door alle leden omarmd. Voor mij persoonlijk is dat een hele grote winst en ik ben dan ook blij dat ik met het volste vertrouwen het stokje over kan dragen aan mijn opvolger.

Ik ben vorig jaar benaderd door het nieuw opgerichte sportbedrijf in Zutphen om de functie van verenigingsadviseur in te gaan vullen. Ondanks dat ik me bij AZC nog steeds ongelofelijk op mijn plek voel, heb ik toch besloten om op deze uitnodiging in te gaan. Ik vind het een mooie uitdaging om wat we bij AZC bereikt hebben ook met andere Zutphense sportverenigingen te delen. Dat ik hierbij alle medewerking en  acceptatie van het bestuur en veel leden heb gekregen zegt mijn inziens ook weer veel over de maatschappelijke betrokkenheid van AZC.

Ik ga weg als verenigingscoach bij AZC maar blijf altijd AZC-er. Ik ben trots dat ik de afgelopen zes jaar verenigingscoach van AZC heb mogen zijn en mijn steentje bij heb kunnen dragen aan de ontwikkeling van de vereniging. Ik vind AZC op  veel vlakken een voorbeeld voor andere verenigingen en dit ga ik ook zeker gebruiken in mijn nieuwe baan.

Ik ben erg blij dat de functie verenigingscoach binnen AZC voortgezet wordt. Ik ga er vanuit dat mijn opvolger de juiste ondersteuning krijgt, zodat hij lopende projecten voort kan zetten en nieuwe projecten op kan zetten. 

Voor mijn nieuwe functie als verenigingsadviseur ben ik bereikbaar op telnr. 06-26981538 of via mail a.waterlander@zsabv.nl

Iedereen ontzettend bedankt voor de fijne samenwerking. Ik hoop dat iedereen binnen AZC zich blijft inzetten voor de vereniging, zodat de club kan blijven groeien en zich verder kan ontwikkelen.

Met sportieve groet,

Anno Waterlander

 

Een introductie van onze nieuwe verenigingscoach

Hallo allemaal,

Ik ben verheugd om mijzelf aan jullie voor te stellen als de nieuwe verenigingscoach van onze geweldige vereniging. Mijn naam is Daan van Weele en ben al 22 jaar lid van AZC. Daardoor zullen velen van jullie mij al kennen. Het zal lastig zijn om Anno op te volgen als je ziet wat hij allemaal bereikt heeft in de afgelopen zes jaar, maar ga er in ieder geval mijn best voor doen.

Zelf heb ik in de sponsorcommissie gezeten en bedien de bridgeclub al vijftien jaar. Sinds de middelbare school ben ik actief bezig geweest met sport. Mijn doel was dan ook om sportleraar te worden via de CALO in Zwolle. Helaas door fysieke klachten kon ik deze studie niet afmaken. Ik ben toen de commerciële kant op gegaan maar kwam er al snel achter dat dit niet helemaal mijn passie is. Die passie blijft nog steeds sport en voornamelijk voetbal. Daarom heb ik voor deze functie gekozen waar ik veel meer op mijn plek zit.    

Een van mijn belangrijkste doelen als verenigingscoach is het werven van nieuwe leden. Ik ben van mening dat we met meer leden onze vereniging nog succesvoller kunnen maken en dat we samen nog meer kunnen bereiken. Ik zal mij dan ook volledig inzetten om nieuwe leden aan te trekken en ervoor te zorgen dat zij zich thuis voelen binnen onze vereniging.

Een ander belangrijk aandachtspunt is het bevorderen van gebruik van ons Vitaal Hanzepark. Dit is niet alleen goed voor ons als vereniging, maar ook voor de gemeenschap als geheel. Ik wil mij dan ook inzetten om onze vereniging nog meer te betrekken bij het park en steeds meer buurtbewoners er gebruik van te laten maken.

Naast mijn rol als verenigingscoach zal ik mij ook bezighouden met het organiseren van mijn eigen activiteiten binnen de vereniging. Ik ben van plan om verschillende evenementen te organiseren.

Ik ben blij dat ik de kans krijg om als verenigingscoach op te treden en ik ben vastbesloten om er alles aan te doen om onze vereniging nog succesvoller te maken. Als u ideeën of suggesties heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Ik ben te bereiken via mail: verenigingsccoach@azczutphen.nl of telefonisch via 06-11079437

Ga terug naar overzicht