A
Z
C

Ouders willen graag helpen

Zaterdag 27 januari jl. heeft de jubileum jeugd dag plaatsgevonden. Alle jeugdleden kregen hun nieuwe tenue uitgereikt.

Tijdens de informatiebijeenkomst heeft de commissie werving en behoud aan alle ouders uitleg gegeven over AZC.
Hoe is AZC georganiseerd? Welke commissies zijn er?
Hoe worden de zaken bij AZC geregeld?
Wat is de rol van vrijwilligers bij AZC?

Om alle kinderen bij AZC met plezier te kunnen laten voetballen is alle hulp welkom. De betrokkenheid van de ouders is daarbij van groot belang. Voor AZC is het belangrijk om de ouders erbij te betrekken om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is. Gelukkig hebben veel ouders aangegeven af en toe te willen helpen. Echt super!

De ouders hebben de mogelijkheid gekregen om een formulier in te vullen. Hierin konden zij aangeven voor welke vrijwilligerstaken zij open stonden.
Het formulier is door veel ouders ingevuld en wij als commissie Werving & Behoud zijn ontzettend blij met de respons, we mogen best spreken van een “groot succes”!

Binnenkort gaan wij met de commissies in gesprek en zullen dan afspraken maken hoe en wanneer wij U gaan benaderen.

Dus u hoort van ons!!!

Commissie Werving & Behoud.

Maarten Vruggink, Anja Leenhouts, Harrie Mulder en Anno Waterlander.

Ga terug naar overzicht