A
Z
C

Rookarme accommodatie

Sporten is gezond, terwijl roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Daarom willen wij dat iedereen die op het ons sportcomplex komt, het terrein rookvrij houdt.

Er mag alleen nog gerookt worden in het hok dat naast de tribune staat opgesteld.!!

Wij rekenen op jullie medewerking.

Bestuur AZC

Ga terug naar overzicht