A
Z
C

SCA bijeenkomst op 18-1-2020

Beste SCA leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse bijeenkomst op zaterdag 18 januari 2020.
Zoals gebruikelijk op de derde zaterdag van januari in de kantine van AZC.
Wij begroeten u dan graag met een kop koffie of thee tussen 10.00 uur en 10.30 uur.

PROGRAMMA:

10.00 tot 10.30 uur           inloop en ontvangst

10.30 tot 11.00 uur           vergadering

11.00 tot 13.00 uur           diverse activiteiten (muziek, film, lezing)

12.30 tot 14.00 uur           lunch

14.00 tot 15.00 uur           diverse activiteiten (muziek, film, lezing)

15.00 uur                            einde officiële bijeenkomst

15.00 tot 17.00 uur           informeel samenzijn

AGENDA VERGADERING:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Bestuursverkiezing*
  5. Financieel verslag
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

*Als gevolg van het overlijden van ons bestuurslid Reinier van der Kwast stellen wij voor om Mirjam van der Kwast te benoemen als lid van het SCA bestuur. Tegenkandidaten voor Mirjam kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij Herman Poesse.

DIVERSEN:

Wij verzoeken jullie de afgesproken bijdrage van Euro 25,00 per lid voor het jaar 2020 over te maken op giro rekeningnummer NL34INGB0004526204 t.n.v. SCA Warnsveld.

Ook je partner (geen lid) of introducé is van harte welkom. Indien je daar gebruik van wilt maken dan graag Euro 16,00 extra over te maken, dit i.v.m. de kosten voor het buffet en de consumpties.

Let op: het voldoen van de kosten is geen automatische opgave voor de bijeenkomst op zaterdag 18 januari.
Wij vragen jullie je uiterlijk vrijdag 10 januari 2020 op te geven voor deze dag bij Mirjam van der Kwast en wel als volgt:

Op basis van het aantal opgaven worden uiteraard kosten gemaakt. (bijv. buffet e.d.)                               
Mocht je je opgegeven hebben en later blijk je hier toch geen gebruik van te maken dien je dit uiterlijk woensdag 15 januari 2020 te melden bij Mirjam van der Kwast. Dit om te voorkomen dat we onnodig kosten maken. In het verleden heeft dat vrij veel geld gekost, waar we beter samen leuke dingen mee kunnen doen. Alvast dank voor jullie medewerking.

Verder wensen wij jullie alvast hele fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling, dit vooral in goede gezondheid.

Wij hopen jullie op zaterdag 18 januari 2020 in groten getale te mogen begroeten.

Namens het SCA bestuur,

Met vriendelijke groet,

Herman Poesse

Ga terug naar overzicht