A
Z
C

SCA dag groot succes

Zaterdag 14 mei jl was het eindelijk na twee jaar weer zover om eens iets te kunnen organiseren voor de SCA. Ook nu was de opkomst, ondanks het feit, dat er nogal wat leden op vakantie waren weer hoog. Tussen 10.00 uur en 10.30 uur werden, met op de achtergrond leuke accordeonmuziek, de leden door het bestuur met koffie, thee en gebak welkom geheten. Tijdens een korte vergadering werd er mede stilgestaan bij de leden die ons de afgelopen twee jaar waren ontvallen. De penningmeester kwam met de heugelijke mededeling dat de SCA de Coronaperiode goed had doorstaan en er gesproken kan worden van een gezonde financiële situatie. Dat mag ook wel want in 2024 hopen we het 20-jarig bestaan te vieren en daar dienen we uiteraard geld voor te reserveren. Na de vergadering werden we getrakteerd op een hilarisch optreden van “Heit ut al geheurt“ die verschillende AZC-ers op de hak namen. Daarna vond onder het genot van een drankje de verkoop van de loten plaats en werd er een promotiefilmpje gedraaid van de maandag veegploeg met het doel extra mankracht te werven. Men kan zich hiervoor overigens nog steeds opgeven bij Roel Jansen.

Zoals altijd lieten we ons daarna het voortreffelijk verzorgde buffet door Slagerij Lammers weer heerlijk smaken. Na de pauze was het tijd voor oud-scheidsrechter Roelof Luinge die zijn voordracht afsloot door een heuse smartlap van Andre Hazes ten gehore te brengen. Na de verloting nog een veiling van een door onze voorzitter Johan Veerwater beschikbaar gestelde loungeset die voor een prachtig bedrag werd gegund aan Wim Bartelds. Hierna bleef het nog lang onrustig en gezellig in de kantine en kijken we na lange tijd weer eens terug op een geslaagde dag.

Rest ons nog eenieder die deze dag mogelijk heeft gemaakt te bedanken en dan in het bijzonder de hoofdsponsor Cinemajestic die bij monde van Ron Gerrits aanbood om de SCA de komende jaren met een mooi bedrag te sponsoren. Tevens gaat onze dank uit naar Letselschade Chris Hassink en de ABC-club die de kosten van het ijs na het buffet respectievelijk de gastspreker voor hun rekening namen. En uiteraard aan alle ondernemers die de prijzen van de verloting beschikbaar hebben gesteld, waardoor we een extra buffer voor ons jubileum in 2024 kunnen realiseren. We hopen eenieder dan ook in januari volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen begroeten. 

Namens het bestuur SCA,  Toon Luijken 

Ga terug naar overzicht