A
Z
C

SCA jaarlijkse bijeenkomst zaterdag 18 januari 2020.

Zaterdag 18 januari vond wederom de jaarlijkse bijeenkomst van de Seniorenclub van AZC plaats. Een mooie opkomst van ca. 140 leden en introducés, die tussen 10.00 en 10.30 uur werden ontvangen in ons mooie clubhuis.
Onze voorzitter Johan Veerwater opent de dag en heet daarbij een ieder van harte welkom. Aansluitend vindt de ledenvergadering plaats. Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. Als gevolg van het overlijden van ons bestuurslid Reinier van der Kwast is er kort een bestuursverkiezing. Mirjam van de Kwast stelt zich beschikbaar als bestuurslid en het bestuur draagt haar voor om de plaats van Reinier in te nemen. De aanwezige leden zijn het hiermee unaniem eens. Tevens is er reactie vanuit de vergadering. Hierbij wordt aangegeven dat, gezien het verlies van Reinier, men het zeer bewonderenswaardig vindt dat Mirjam deze taak op zicht neemt. Het bestuur is erg blij met deze ontwikkeling en heeft er alle vertrouwen in dat Mirjam een welkome aanvulling is.

De penningmeester deelt mede dat de SCA door de jaren heen financieel gezien  steeds meer vet op de botten heeft gekregen. Dat is hoofdzakelijk te danken aan de goede opbrengsten van de verloting waarvoor verschillende sponsoren elk jaar weer opnieuw mooie prijzen beschikbaar stellen. Verder moet het bestuur het doen met de opbrengst van de jaarlijkse contributie. Omdat het bestuur er naar streeft om de contributie zo laag mogelijk te houden, zouden inkomsten van externe sponsoren van harte welkom zijn. Het bestuur kan de tweede activiteit op jaarbasis daarmee meer kleur geven. Hij riep de leden op om hiervoor ideeën aan te dragen, omdat het gelet op met name het verschil in leeftijd en mobiliteit het niet eenvoudig is steeds weer iets te organiseren dat bij de hele doelgroep in de smaak valt. De penningmeester zal namens het bestuur proberen extra geld te genereren. Ron Gerrits, hoofdsponsor van AZC en eigenaar van Cinemajestic, heeft reeds toegezegd hieraan te willen bijdragen. Ook is het zaak om financiën  te reserveren om over een aantal jaren het 20 jarig bestaan van de SCA op speciale wijze te kunnen vieren. (2024) Kortom: de SCA is in de basis financieel gezond, maar extra bijdrages zijn en blijven van harte welkom.

De voorzitter staat uitgebreid stil bij het overlijden van 8 van onze leden in 2019. Een extreem hoog aantal en per persoon wordt door Johan stilgestaan wat zij hebben betekend voor onze club AZC.

Daarna is er een “in memoriam” door Dori Voortman over Reinier van der Kwast. Dori is sinds zijn jonge jaren bevriend met Reinier en natuurlijk is extra aandacht voor Reinier op zijn plaats, dit vanwege het ere lidmaatschap van AZC en zijn taak als bestuurslid van de SCA.

De manier waarop Johan en Dori dit onder de aandacht gebracht hebben werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen.

Het bestuur had de heer Ap Lammers van de Historische Vereniging Zutphen uitgenodigd. Hij hield een lezing over de Polsbroek, waarbij de bekende wijk uit het verleden van Zutphen in woord en beeld onder de aandacht werd gebracht. De lezing werd voorafgegaan door een lied over deze wijk. In een korte film gepresenteerd door Dori Voortman en Harry Leushuis. Zowel het lied als de lezing werd gezien de reacties van de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Met name de ouderen onder ons zagen veel bekende plekjes en personen op de getoonde foto’s.

Het verkopen van de loten is altijd een belangrijk moment voor de bestuursleden van de SCA. Met behulp van meerdere leden werden heel veel loten verkocht.

Het buffet, verzorgd door slagerij Lammers, was weer perfect geregeld. Ook de aanwezigheid van de ijskar van Talamini viel letterlijk en figuurlijk in de smaak.

Na het buffet de prijsuitreiking van de verloting. Zoals reeds vermeld hadden sponsoren wederom bijgedragen aan mooie prijzen. De winnaars van de hoofdprijs Jac en Anja Leenhouts gingen naar huis met een mooie loungeset.

Bij deze willen wij de sponsoren, de Pelikaan, slagerij Lammers, Cinemajestic en Johan Veerwater hartelijk danken voor hun bijdrage.

Aansluitend werd een verkorte versie van de film van ons geweldige 100-jarig jubileumjaar vertoond. Al met al een mooie afsluiting van deze dag.

Gezien de reacties vanuit de leden denken wij dat we samen weer een geslaagde en gezellige dag hebben gehad. Met name de “jongere” leden onder ons hebben na 15.00 uur nog gezellig, onder het genot van mooie muziek en een drankje, de middag doorgebracht.

Bij deze wil het bestuur een aantal leden in het bijzonder danken. Dit betreft degenen die een bijdrage hebben geleverd voor een aantal zaken, zoals film, muziek, verkopen van loten, helpen bij verschillende werkzaamheden en uiteraard hulde aan het kantinepersoneel.

Dank voor jullie aanwezigheid en vóór de zomer komen wij met meer nieuws over de tweede activiteit dit jaar.

Met vriendelijke groet,
Namens het SCA bestuur,

Herman Poesse
secretaris SCA

Ga terug naar overzicht