A
Z
C

Stand van zaken Vitaal Hanzepark

Na de presentatie van de plannen voor het Vitaal Hanzepark aan de leden van Zvv AZC en AV Hanzesport in maart van dit jaar hebben we op 1 juni de plannen gepresenteerd aan de bewoners van de Deventerweg.

Hierna heeft de werkgroep de plannen van het Vitaal Hanzepark verder uitgewerkt. We hebben hierbij suggesties van leden en bewoners zoveel mogelijk meegenomen en zijn gekomen tot een vrij definitieve situeringstekening. Klik hier voor de tekening.

De onderdelen staan nu vast. Dat wil zeggen dat het bootcamp/calisthenics gedeelte (onderdeel 1) op het terrein van AV Hanzesport komt te liggen, het multifunctionele court (onderdeel 2) komt in het hart van het sportpark, op de grens van AV Hanzesport en ZVV AZC en het onderdeel “ouderen in beweging” en de jeu de boulesbanen (onderdelen 3 en 4) komen achter veld 2 bij Zvv AZC te liggen.

De toestellen die op de tekening zijn aangegeven (A t/m L) zijn zorgvuldig geselecteerd en bieden beweegmogelijkheden voor diverse doelgroepen. In de praktijk kan de plaatsing van de toestellen nog iets verschillen van de aangegeven plek op de tekening.

Ook aangegeven in de tekening zijn de toegangshekken tot het Vitaal Hanzepark (5 t/m 8).

We zijn nog in overleg met de gemeente en een hovenier over de groenvoorziening en de aan te leggen paden die de onderdelen met elkaar moeten gaan verbinden.

Het volledige plan met tekening, motivatie en toelichting is naar de gemeente gestuurd om het te toetsen aan het bestemmingsplan. Zodra er positief bericht komt van de gemeente kunnen we de aanleg van het court, de toestellen en de jeu de boulesbanen in gaan plannen.

We hopen alle onderdelen van het plan in één keer aan te leggen, maar zijn daarbij nog wel afhankelijk van aanvullende financiering/subsidie. Met de beschikbare middelen vanuit de reeds toegekende provinciale subsidie kunnen we een groot deel van de onderdelen in ieder geval realiseren. De provincie geeft ons tot/met het voorjaar van 2022 om de eerste onderdelen van het Vitaal Hanzepark te realiseren. Als werkgroep kijken we er naar uit om samen met jullie dit heugelijke feit te gaan vieren.

Als u interesse heeft in het volledige plan dan kunt u dit aanvragen via de coördinator van het Vitaal Hanzepark, Anno Waterlander.

Met sportieve groet,

Anno Waterlander
Coördinator Vitaal Hanzepark
info@awaterlander.nl

 

Ga terug naar overzicht