A
Z
C

Statutenwijziging

Het bestuur van Zvv AZC legt een statutenwijziging voor aan haar leden. Het betreft een wijziging van de statuten op voorspraak van de KNVB en conform de modelverordening van de KNVB.

De geel gearceerde onderdelen zijn gewijzigd t.o.v. de huidige statuten. De rood gearceerde, doorgehaalde tekst wordt verwijderd t.o.v. de huidige statuten.

Met de voorgestelde wijzigingen voldoen we aan alle recente wet- en regelgeving.

De statuten liggen ter inzage op de keukenbalie in de kantine.

 

Het bestuur Zvv AZC,

 

Zutphen, 23 november 2022

Ga terug naar overzicht